Tiedonkulku varmistaisi laadukkaan lääkehoidon

Lääkehoidon tiedonhallinnan keskeisimpiä haasteita ovat tiedon saatavuus ja käytettävyys, tietojärjestelmäpalveluiden ja digitaalisten välineiden puutteet sekä riittämättömään tietopohjaan liittyvät tekijät. Nämä aiheuttavat ongelmia sekä lääkkeen käyttäjille että hoidon parissa työskentelevillä ammattihenkilöille.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema esiselvitys keskittyy tiedonhallinnan näkökulmasta lääkevalmisteeseen liittyvän tiedon muodostumiseen ja käyttöön hallinnollisissa ja lääkehoidon prosesseissa ja siihen liittyvässä ohjauksessa ja valvonnassa sekä tiedon muodostumiseen ja käyttöön prosesseissa ja siihen liittyvässä ohjauksessa, kehittämisessä, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Kuvauksen ensisijaiset tiedonhallinnan näkökulmat ovat: 1) lääkevalmistetta koskevan tiedon muodostuminen ja käyttö hallinnollisissa prosesseissa sekä lääkehoidon prosessin eri vaiheissa, kuten ohjaus- ja valvontatehtävissä, ja 2) lääkehoidon tiedon muodostuminen ja käyttö lääkehoitoon sisältyvissä prosessivaiheissa sekä toiminnan ohjauksessa, kehittämisessä, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Esiselvityksessä tunnistetaan kehittämiskohteet, pitkän välin tavoitteet ja annetaan toimenpide-ehdotuksia jatkotyöhön. Nyt laaditulla työllä ja sen pohjalta jatkettavilla toimilla pyritään turvaamaan paremmat toimintaedellytykset lääkehoidon toteuttamiseen. Nykyistä parempi tietopohja edesauttaisi vaikuttavuutta, turvallisuutta, laatua, yhdenvertaisuutta ja taloudellisuutta kustannusten seurannan ja ohjauksen näkökulmista.

Asiakkaan näkökulmasta lääkehoitoprosessiin liittyvän tiedonkulun saumattomuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta hoidon tavoitteet saavutetaan. Lääkkeen käyttäjän nykyistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää ja tuottaa tietoa edistävät hoitoon sitoutumista sekä tuottavat monia hyötyjä hoidon vaikuttavuuden ja turvallisuuden parantumiseksi.

Seuraavassa vaiheessa tulisi varmistaa, että kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet etenevät tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisiä toimenpiteitä ovat kansallisen kokonaislääkityksen listan käyttöönotto ja selvitys keskitetystä lääketietovarannosta lääkevalmisteen perustietojen paremman saatavuuden takaamiseksi.

Keskeistä on varmistaa lainsäädäntömuutosten läpivienti, millä mahdollistetaan muun muassa digitaalisten toimintamallien, palvelujen ja välineiden kehittäminen lääkkeen käyttäjille ja sote-ammattihenkilöille.

Katso myös

Työryhmä: Sairaaloiden ja päivystysten verkostoa tiivistettävä

Sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä. Yksittäisten sairaaloiden …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x