Uutisotsikot

Kalatkin ovat eläimiä – pyyntitapoja on uudistettava

Kalat ovat kiduksilla hengittäviä, vaihtolämpöisiä ja kallollisia selkärankaisia eläimiä, joista puhutaan lähinnä elintarvikkeina. Kalaa markkinoidaan terveellisenä elintarvikkeena, joka sisältää runsaasti proteiineja, vitamiineja ja mineraaleja. Sitä suositellaan syötäväksi vähintään kaksi kertaa viikossa. Kokonaan on unohtunut, että kala on eläin, jolla on kaikki aistit.

Kaloilla, kuten muillakin selkärankaisilla, on viisi aistia: näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaisti. Lisäksi kaloilla on kylkiviiva-aisti, jonka avulla kalat havaitsevat veden paineaallot.

Kalojen älylliset kyvyt on todettu tutkimuksissa ja saatu tietoa kalojen oppimiskyvystä. Kalat oppivat omasta kokemuksesta ja muiden esimerkistä. Jotkin kalat myös leikkivät, kuten kalojen elämää seuranneet akvaarioharrastajatkin ovat huomanneet. Kala ei tietenkään vaikuta kovin älykkäältä kuolinkamppailussa veneen pohjalla. Tuskin moni muukaan eläin tukehtumiskuoleman aikana vaikuttaa älykkäältä.

Yli 200 kalalajia pitää ääntä. Niiden ääntelyä taittuu veden pinnasta. Val­ta­o­sa ka­lo­jen tuot­ta­mis­ta ää­nis­tä on ih­mis­kor­van kuu­lo­a­lu­een ul­ko­puo­lel­la, alle 1 000 hertsin taajuudella. Ne pys­ty­tään ha­vait­se­maan ai­no­as­taan tek­ni­sin apu­vä­li­nein. Kalat eivät ääntele suullaan. Siksi ne eivät huuda tuskasta, kun niitä revitään kurkun tai suun lihaksiin uppoutuneen koukun varassa rannalle. Kalat tuottavat ääntä mulla tavoin, kuten värisyttämällä uimarakkoaan tai hankaamalla luita vastakkain. Yli 20 pro­sent­tia ka­la­la­jeis­ta vies­tii kes­ke­nään, vaik­ka niil­lä ei ole ää­ni­huu­lia.

Oppimiskokeiden mukaan kalat välttelevät tilanteita, joissa ne ovat kokeneet kipua. Jos kipu jatkuu, niin ne alkavat keinuttelemaan itseään, samoin kuin nisäkkäät. Kalat kokevat kipua, mutta niiden huuto ei kuulu, joten pyynti- ja tainnutustapoja pitäisi uudistaa.

Noora Koskinen

Katso myös

Öljylämmityksen vaihtamiseen voi saada avustusta

Öljylämmitteisten pientalojen omistajille on tarjolla avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen toiseen lämmitysmuotoon. Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, …