Uutisotsikot

Hakukoneyhtiöiltä voi pyytää nimensä poistamista hausta

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt oikeuden poistaa tietonsa hakukoneista. Oman nimensä tuottamien hakutulosten poistamista voi pyytää hakukonepalvelun tarjoajalta.

Tietosuojaneuvoston ohjeistus kiteyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet, jotka otetaan huomioon rekisteröidyn pyytäessä hakutuloksen poistamista hakukoneen listauksesta. Lisäksi ohje käsittelee asetuksessa säädettyjä poikkeuksia näihin perusteisiin.

Pääsääntöisesti oikeus pyytää hakutuloksen poistamista hakukoneelta koskee rekisteröidyn omalla nimellä tehtyä hakua. Tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisteröidyn oikeudesta tietojensa poistamiseen. Tietojen poistamisen perusteena voi olla henkilötietojen käsittelyn vastustaminen, vanhentuneen, muuttuneen tai virheellisen tiedon poistamisesta. Poistamisen perusteena voi olla myös se, että oikeudellisten velvoitteiden vuoksi verkossa julkaistut tiedot ovat olleet julkisina internetissä kauemmin kuin laki vaatii.

Tietojen poistopyynnöstä kieltäytyminen vaatii perustellun syyn

Oikeuteen tulla unohdetuksi hakukoneissa sovelletaan 17 artiklan 3 kohdassa säädettyjä poikkeuksia, joiden perusteella hakukonepalvelun tarjoaja voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnöstä poistaa hakutuloksia. Niihin voi vedota artiklan mukaisina tärkeinä ja perusteltuina syinä. Ohjeistus kuitenkin painottaa, että suurin osa näistä poikkeuksista vaikuttaa soveltuvan huonosti hakutuloksen poistopyyntöihin.

Poikkeuksia oikeuden käyttämiseen voivat asetuksen mukaan olla muun muassa tietojen käsittely sanan- tai tiedonvälityksen vapauden nimissä tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Ohjeessa muistutetaan, että listauksesta poistetut tulokset ovat edelleen löydettävissä esimerkiksi muilla hakusanoilla, eikä tietojen poistaminen hakutuloksista tarkoita kyseisen linkin sisällön poistamista verkkosivustoilta. Joissakin poikkeustapauksissa hakukoneet voidaan kuitenkin velvoittaa poistamaan tiedot täydellisesti myös hakuindeksistään.

Euroopan tietosuojaneuvoston ohje: Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (Part 1).

Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Myös ETA-maat Islanti, Norja ja Liechtenstein ovat tietosuojaneuvoston jäseniä. Euroopan komissiolla on läsnäolo- ja puheoikeus EDPB:n kokouksissa. Euroopan tietosuojaneuvosto vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin yhdenmukaisesta soveltamisesta.

Katso myös

Öljylämmityksen vaihtamiseen voi saada avustusta

Öljylämmitteisten pientalojen omistajille on tarjolla avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen toiseen lämmitysmuotoon. Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, …