Metsäteollisuuden kysyntä vaimenee

Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja epävarmuuden lisääntyminen vaimentavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan tänä vuonna paljoa vähene. Teollisuuspuun hakkuumäärät ja tukkipuiden kantohinnat alenevat viime vuodesta.

Merkittävimmät epävarmuustekijät metsäteollisuustuotteiden markkinoilla liittyvät kevään aikana lisääntyneisiin kauppapoliittisiin jännitteisiin, sekavaan brexit-tilanteeseen ja velkaongelmiin. On myös mahdollista, että maailmantalouden ja -kaupan kasvun hidastuminen on odotettua nopeampaa, selviää Luonnonvarakeskuksen metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Sahatavaran vientihinnat laskevat

Sahatavaran vienti Kiinaan on edelleen vähentynyt alkuvuodesta, kun taas vientimäärät Pohjois-Afrikkaan ja Saksaan ovat kasvaneet. Keski-Euroopassa markkinoille on tullut runsaasti myrsky- ja hyönteistuhopuuta, mikä on laskenut alueella sahatavaran keskimääräisiä markkinahintoja. Kotimaassa sahatavaran kulutus pysyy viime vuoden tasolla.

Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna hieman vähenevän 11,6 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan neljä prosenttia viime vuoden suhdannehuipusta.

Koivuvanerin markkinatilanne Euroopassa on kiristynyt, kun taas havuvanerin markkinatilanne on säilynyt vakaana rakentamisen kasvun jatkuessa, vaikkakin hidastuen. Suomalaisen vanerin tuotanto- ja vientimäärät pysyvät lähes viime vuoden tasolla, mutta viennin keskihinta nousee hieman.

Sellun vienti kasvaa edelleen, mutta vientihinta alenee

Suomen sellun viennin keskimääräinen yksikköhinta jää tänä vuonna viimevuotista alhaisemmaksi markkinatilanteen heikennyttyä. Sellun hinta säilyy kuitenkin edelleen korkeana. Sellun vienti Suomesta kasvaa edelleen, tuotantomäärä säilyy viime vuoden tasolla ja kapasiteetin käyttöaste pysyy korkeana.

Paperiteollisuuden näkymiä leimaa kysynnän väheneminen päämarkkina-alueilla Euroopassa. Alkuvuoden hintataso on kuitenkin ollut suhteellisen hyvä, ja paperin keskimääräinen vientihinta nousee tänä vuonna hieman viime vuodesta. Tuotanto- ja vientimäärät jäävät viimevuotista pienemmiksi, vaikka sellun korkea hinta tuokin suomalaiselle paperiteollisuudelle edelleen kilpailuetua.

Kartongin markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta Suomen tuotanto- ja vientimäärät sekä viennin keskimääräinen yksikköhinta kasvavat edelleen tänä vuonna, mutta kasvuprosentit ovat viimevuotista selvästi pienempiä.

Teollisuuspuun hakkuut vähenevät, tukkien kantohinnat laskevat

Toteutuneiden kapasiteettilisäysten myötä metsäteollisuustuotteiden tuotantomäärät ja puun käyttö Suomessa ovat toistaiseksi vakaantuneet. Puuvarastojen purkamisten ja raakapuun kasvavan tuonnin myötä teollisuuspuun hakkuut vähenevät tänä vuonna viisi prosenttia 65 miljoonaan kuutiometriin.

Sahatavaran heikkenevät vientihinnat heijastuvat havutukkien kantohintoihin, joiden ennustetaan alenevan 6–7 prosenttia. Paperin tuotannon alamäestä huolimatta sellun ja kartongin vientimäärien kasvu vahvistaa kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Metsähakkeen käytön ja sen keskimääräisen laitoshinnan ennakoidaan nousevan hieman tänä vuonna.

Metsäsektorin suhdannekatsauksessa Luken asiantuntijat tarkastelevat kansainvälisen toimintaympäristön lyhyen aikavälin muutosten vaikutuksia Suomen metsäteollisuustuotteiden vientiin ja tuotantoon sekä tätä kautta puumarkkinoille ja metsätalouteen.

Katsauksessa esitetään taustoitetut ennusteet Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimäärille ja -hinnoille, metsäteollisuuden tuotannolle, raakapuun hakkuille ja hinnoille, metsäsektorin työvoiman kehitykselle sekä metsäteollisuuden ja yksityismetsätalouden kannattavuudelle.

Metsäsektorin suhdannetiedote

Katso myös

Arvonlisävero nousee syyskuussa

Hallituksen eduskunnalle jättämän esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9. lähtien. Arvonlisäveroprosentti määräytyy sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x