Rajamenettelyn käyttöönoton valmistelu jatkuu

Sisäministeriö asetti 28. heinäkuuta uuden lakihankkeen rajamenettelyn käyttöönottamiseksi Suomessa. Edellisen hallituksen lakiesitystä ei ehditty käsitellä eduskunnassa valmiiksi ja se raukesi. Valmistelua jatketaan nyt uuden hallitusohjelman mukaisesti.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että Suomi ottaa käyttöön rajamenettelyn mallilla, joka hyödyntää täysimääräisesti ja tilanteen edellyttämällä tavalla direktiivin liikkumavaran.

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2023. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lakihankkeessa tuodaan Suomen lainsäädäntöön EU:n turvapaikkadirektiivin mukainen keino käsitellä Suomeen saapuneiden maahantulijoiden turvapaikkahakemuksia tarvittaessa hyvin nopeassa menettelyssä. Hakemukset voitaisiin käsitellä heti rajalla tai rajan läheisyydessä niin, etteivät hakijat voisi liikkua vapaasti Suomen alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Menettelyllä voidaan ehkäistä hakijoiden edelleen liikkumista jäsenvaltiosta toiseen.

EU-direktiivin mukaan rajamenettelyä voitaisiin soveltaa vain ulkorajalla tai sen läheisyydessä tehtyihin hakemuksiin, joiden arvioidaan olevan todennäköisesti perusteettomia.

Uudessa hallituksen esityksessä tullaan ehdottamaan, että menettelyä voitaisiin käyttää direktiivin tarkoittamalla tavalla kaikissa muuttoliiketilanteissa.

Valmistelussa hyödynnetään aiemman hankkeen aikana tehtyjä selvityksiä ja arvioita sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoa asiasta.  Sisäministeriön työryhmä arvioi viime vuonna lainsäädännön muutostarpeita muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi. Selvityksen mukaan rajamenettely olisi yksi keino tilanteen hallintaan.

Suomi on jo nykyisellään varautunut monin tavoin estämään muuttoliikettä hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista. Esimerkiksi rajanylityspaikkoja voidaan sulkea määräajaksi tai toistaiseksi, jos se on turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä välttämätöntä.

Katso myös

Hallitus esittää Suomen kansalaisuuden saamiseen lieviä tiukennuksia

Hallitus esittää Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevan asumisajan pidentämistä nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x