Mielipidekirjoituksien luonne ja tarkoitus

Mielipidekirjoitukset edustavat kirjoittajien omia näkemyksiä. Osasto toimii puolueettomana julkaisu- ja keskusteluareenana.

Omalla nimellä sivustolle kirjautuneiden kirjoittajien on mahdollista saada kirjoituksensa julkaistuksi aiheesta ja sisällöstä riippumatta.

Vapaa tiedon ja ajatusten vaihto on kehittyvän yhteiskunnan elinehto, jota ei ole syytä rajoittaa. Vastakkaisia näkemyksiä on voitava esittää, jotta ihmiset saavat riittävästi eri näkökulmia ja tietoa esillä olevista asioista. Näin maailma kehittyy paremmaksi kaikille.

Hyvien päätöksien teko edellyttää vapaata keskustelua eri näkökulmista katsoen, rajaamatta pois mitään aihepiirejä. Usein uudet esille tulleet asiat ovat kiistanalaisia, joten perusteluja on saatava esittää rajoituksitta asioiden arviointia varten. Vain siten voidaan todeta jokin asia tarpeelliseksi tai hylätä tarpeettomana.

Ei ole syytä estää ketään kirjoittamasta tietyistä aiheista, eikä rajoittaa ihmisten mielipiteitä. Vanhoista toimintatavoista ja luuloista poikkeavat kirjoitukset ja näkemykset parantavat usein kaikkien oloja. Vain yleisellä, ilman pelkoa tapahtuvalla, mielipiteiden vaihdolla saadaan asioiden todenmukaisuus ja tarpeellisuus selville. Näin vältetään haitalliset toimet ja ehdotukset ja saadaan hyödylliset käyttöön tai vietyä eteenpäin.

Maailma ja ihmiset kehittyvät vain antamalla heille mahdollisuuden keskusteluun, ilman pelkoa ja seurauksia. Näin tiedekin toimii, se korjaa itse itseään, tosin melko hitaasti. Kaikkea on voitava arvioida julkisesti.

Myös vallan siirto julkaisemisesta yhdelle ryhmälle tai henkilölle ei ole tarpellista keskustelupalstoilla, eikä missään. Siksi mielipidepalstalla jokainen kirjoittaja vastaa itse sisällöstä, tekijänoikeuksista ja lakien noudattamisesta, ilman portinvartijoita.

Extralehdet ei vastaa miltään osin kirjoittajien julkaisemien artikkelien lähteistä, sisällöstä, eikä niiden totuudenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Extra-lehtien asema on ainoastaan tekninen julkaisu-alustan ylläpito.