Uutisotsikot

Terveyttä vai pakkohoitoa Suomessa?

Syksyllä 2020 hallitus antoi esityksen tartuntatautilain muuttamisesta. Lakiehdotus esiteltiin alkuvuodesta eduskunnalle ja eduskunta äänesti siitä kiireellisenä helmikuussa 2021. Muutos astui voimaan 22.2.21. Lakimuutos vahvisti paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka. Käytännössä lakimuutos tarkoitti mahdollisen puuttumisen elinkeinoelämään dramaattisin ottein, lasten erottamiseen vanhemmistaan, henkilöiden eristämisen, sekä mittavan perus- ja ihmisoikeuksiin kajoamisen yksittäisten viranomaisten päätöksellä. On annettu ymmärtää, että lakimuutos olisi väliaikainen. Tähän en usko, eikä moni muukaan. Onhan laki autoverostakin ollut väliaikainen viimeiset 70 vuotta.

Tartuntalain pääasiallinen sisältö

Tavoitteena oli vahvistaa viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut voitaisiin järjestää nykyisestä poikkeavalla tavalla koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Esimerkiksi potilaiden hoitoa voitaisiin keskittää tiettyyn sairaalaan. Tämä oli mahdollista jo ennen lakimuutostakin.

Toimet

Pysyvämpiä muutoksia tuli muun muassa eristämistä koskevaan sääntelyyn. Eristäminen olisi jatkossa mahdollista myös muualle kuin terveydenhuollon toimintayksikköön, esimerkiksi ihmisen omaan kotiin, tai muuhun paikkaan. Viranomainen voisi myös asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuisivat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen. Tämä olisi siis väliaikainen muutos, mutta ei olla varmoja siitä, kuinka monta väliaikaista muutosta voitaisiin tehdä peräkkäin.

Epidemian perustasolla esimerkiksi yleiset hygieniatoimet olisivat lain perusteella velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa. Asiakkailla pitäisi olla mahdollisuus puhdistaa kädet, ja siivouksesta pitäisi huolehtia tehostetusti.

Epidemian kiihtymisvaiheessa viranomainen voisi tehdä alueellisen päätöksen toiminnan järjestämisestä niin, ettei lähikontakteja synny. Toimet voisivat liittyä tilajärjestelyihin, aikataulujen porrastamiseen tai asiakasmäärien rajoittamiseen.

Matkustajamääriä voitaisiin rajoittaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä enintään puoleen normaalista.

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voisi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi.

Näin voitaisiin sulkea vain tiloja, joissa olisi erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Tällaisia tiloja olisivat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

(lähde: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/hallitus-antoi-esityksen-tartuntatautilain-muuttamisesta/)

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5098909/Tartuntatautilain+muutos+voisi+sulkea+laajasti+vapaaajanpaikkoja+ja+rajoituksia+ja+tilajarjestelyita+tulisi+lisaa)

Mistä tässä on siis kyse

Kyse on meidän kaikkien, lastemme, lastenlastemme, läheistemme oikeuksista ja vapaudesta. Viranomaisilla on nyt suurempi sekä vaivattomampi tapa päättää ihmisten asioista. Tarkkaan kun lakia lukee, niin asioita voidaan tehdä pelkästään epäilyksen varjolla ja lääkäreiden yksipuolisilla päätöksillä. Eli yksittäiset lääkärit voivat mm. määrätä karanteeniin ilman henkilön suostumusta. Karanteeni voidaan määrätä ”suoritettavaksi” omaan kotiin tai muuhun osoitettuun paikkaan. Eristämispäätös voi koskea myös lapsen eristämistä erilleen perheestään, ja kriteeriksi riittää pelkkä epäily tautiin sairastumisesta. Eristyksen aikana voidaan toteuttaa paitsi tahdonvastaista lääkitystä, myös tahdonvastaista terveydentilan seurantaa, mikä käytännössä tarkoittaa kajoavaa koronaviruksen pakkotestaamista. Jo ennen lain voimaan tuloa, oli suuri epäily, että lakia tullaan käyttämään virheellisesti tai väärin perustein. Ei mennyt viikkoakaan, kun ensimmäinen tapaus sattui Joensuussa, joogayrittäjälle. Tapaus tullaan käsittelemään oikeudessa, jossa niin lääkäreiden, kuin poliisienkin toimet tutkitaan. Tässä tapauksessa esim. Covid-19 testi tehtiin terveysaseman pihalle, ottaen näyte nenäontelosta, vaikka omakannassa oli selvästi merkitty, ettei sitä saa terveydellisisistä syistä tehdä. Joogayrittäjä suljettiin ”muuhun” paikkaan, vaikka hän oli omaehtoisessa karanteenissa.

Suomessa Potilaslain mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, terveydenhuollon resurssien puitteissa. Lääkärillä on velvollisuus hoitaa potilasta soveltaen hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Potilaan hoidosta on päätettävä yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, hoitotoimenpiteestä ja tutkimuksista, ja tällöin häntä on hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla, yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaan itsemääräämisoikeus merkitsee siten viime kädessä suostumista hoitoon tai kieltäytymistä siitä. Lääkärin velvollisuus on noudattaa tätä potilaan tahtoa.

Tähän samaan lakiin liittyy myöskin salassapitovelvollisuus, joka tarkoittaa potilastietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle (vrt. koronarokotteen kirjaamista ja tiedon luovuttamista ulkopuoliselle taholle).

https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/potilas-laakarisuhde/potilaan-juridiset-oikeudet-ja-laakarin-velvollisuudet/

Keskustelu ihmisoikeuksista on ollut keskeisenä eettisenä lähtökohtana kansainvälisille sopimuksille, joissa edellytetään potilaan oikeuksien huomioon ottamista potilastyössä ja tutkimuksessa. Suomi oli ensimmäinen valtio Euroopassa, jossa säädettiin laki potilaan oikeuksista.

Uuden tartuntalain muutoksen myötä voidaan sulkea elinkeinonharjoittajien tiloja, mikäli alueella on yli 50 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden. Alkuvuodesta 2021 yli puolella sairaanhoitopiireistä ylitti tämän tartuntaluvun, joten vaaravyöhykkeellä on jo nykyisellä tartuntatilanteella suurin osa Suomen yrityksistä. Laki mahdollisti myös kuljetuspalvelujen matkustajamäärän puolittamisen, mikäli tartuntojen ilmaantuvuus on yli 25/100 000. Tämä täyttyi alkuvuodesta liki kaikkien sairaanhoitopiirien alueella. Laki pakkotestauksistakin astui voimaan maaliskuussa 2021. Niin kuin aiemmin moni taho, jopa PCR-testauksen kehittäjä on todennut, että testausmenetelmä antaa virheellisiä tuloksia Covid-19 testauksissa.

Tartuntalain muutos astui siis voimaan helmikuussa. Lähestulkoon välittömästi hallitus halusi laittaa kiinni urheilupaikat, harrastetoiminnan sekä erilaiset liikuntasalit. Aluehallintavirasto tulkitsi lakia eri lailla, kuin hallitus. Kuntosalit ja muut paikat jäivät auki osittain, kunnes tartuntatautilakia jälleen muutettiin. Huhtikuun alussa kuntosalitkin laitettiin lopullisesti kiinni. Osa protestoi ja pitävät auki vedoten huippu-urheiluun, koska huippu-urheilu harrastepaikoissa virus ei ilmeisesti leviä (saavat siis pitää auki).

Huhtikuun toisella viikolla kuitenkin hallitus esitteli korona exit-strategian, millä koko Suomi avattaisiin pikkuhiljaa heinäkuun loppuun mennessä. Kysymys kuuluukin, miksi kuntosalit ja muut paikat piti ylipäätänsä laittaa kiinni? Ensinnäkin, jos katsoo koronavirukseen liittyvää tautienjäljitystä, niin ”vaarallisimmat” paikat ovat kodit ja työpaikat. Harrastustoiminta tai ravitsemusliikkeet ovat vähemmän tauteja aiheuttavia paikkoja. Toinen asia on, että kauppakeskukset saisivat olla auki, mutta pienliikkeet eivät. Tässä laitetaan taas kansalaiset ja heidän liikkeensä eri arvoisuuteen.

Suomi joka tapauksessa avataan. Eihän tartuntaluvut eikä muutkaan luvut millään lailla tue teoriaa pandemiasta. (Käy lukemassa kirjoitukseni; Hallituksen koronakriisi, jossa avaan lukuja).

www.jannelaakso.fi/blogi

Tosin samaan aikaan, kun maatamme ollaan avaamassa, niin poliittiset puolueet sekä eri ministerit ovat ottaneet esille digitaalisen rokotetodistuksen tai koronapassin. Niin kuin ministeri Kiuru mainitsi, niin digitaalinen rokotetodistus pyritään saada voimaan toukokuussa. Suurin osa puolueista puoltaa tätä ajatusta, jotta yhteiskunta voitaisiin avata ns. ”turvallisesti”. Onko tulevaisuus se, että työpaikankin saa vain rokotteen ottamalla? Tarkoittaako se tulevaisuudessa sitä, että ravintolaan ja erilaisiin tilaisuuksiin ei pääse ilman rokotetta? Toimilla ei ole muuta tarkoitusta, kuin kajota perusoikeuksiimme liikkua maamme sisällä, sekä tehdä tiettyjä asioita. Käsittääkseni se on perustuslain vastaista. Koska tautitilanne on niin hyvä, että maa voidaan avata, niin perusoikeuksiin kajoavia rajoituksia pitäisikin purkaa, eikä lisätä.

Viimeisin onkin Lasten maskisuositus. Uuden lastensairaalan lasten infektiotautien ylilääkäri Harri Saxen pitää huonona suuntausta, että kouluissa vain kiristetään koronatoimia. Samoin hän pitää suositusta alakoulu- ja esikouluikäisten maskien käytöstä tarpeettomana ja haitallisena. Saxén ja useat muut Uuden lastensairaalan lääkärit ovat huolissaan mm. lasten keskinäisestä kanssakäymisestä ja kehityksestä. Lääkärit ihmettelevät myös miksi HUS:in johto antaa suosituksia kuulematta omia asiantuntijoitaan. ”Meidän lastenpsykiatrit ovat myös sitä mieltä, että se häiritsee lasten kehitystä. En usko, että se on kovin tehokasta”, Saxén sanoo lasten maskien käytöstä. kouluissa juurikaan niitä tartuntoja tapahdu, eivätkä ne ole sieltä lähteneet juurikaan leviämään muualle.

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/ed321b57-43cd-44b0-87fd-14b338c3ef14

Mielenkiintoista kaikesta tästä aiheesta tekee myös sen, että keskustelu on käynyt hyvinkin ”kuumana” niin mediassa, sosiaalisessa mediassa ja jopa eduskunnassa. Eduskunnassakin on puhuttu äärioikeistolaisesta terrorismista, jossa puheensorinaa esittävät tulisi ”hiljentää” eri keinoin. Eikö sananvapauteen kuulu omien mielipiteiden ilmaiseminen? Varsin kummallista keskustelua, koska perustuslakimmekin jo antaa keskustelulle aiheen sekä oikeuden.

Perustuslain 12 § Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin. YK:n ihmisoikeusjulistukseen 12. artikla sanoo:

Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.

On väärin tehdä lakeja, jotka ovat ristiriidassa perustuslain, kansainvälisten lakien tai julistusten kanssa. Ihmisiä, sekä terveyttä Suomessa tulee suojella mahdollisuuksien mukaan. Nyt nähty Covid-19 pandemia Suomessa on aiheuttanut mittavia tuhoja eri elinkeinoelämän rintamalla mm. matkustamisessa, ravintoloille ja muille yrityksille. Elinkeinoelämän merkitys Suomen taloudelle on korvaamaton, niin työpaikkojen kuin verotulojen kannalta. Vaikka lakiehdotuksessa mainitaan valtion avustuksista kunnille ja kaupungeille eri pandemioiden varalta, elinkeinoelämää tultaisiin vaikeuttaa entisestään merkittävästi. Työttömyys kasvaa, yritysten konkurssit lisääntyvät ja valtiomme on valmis ottamaan lisää velkaa. Muistakaamme, että Suomen valtionvelka on lähes kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana.

Suomen tärkeimpinä arvoina olemmekin pitäneet itsenäisyyttä, vapautta sekä itsemääräämis-oikeutta, joka on myös mainittu perustuslaissamme. Ollaanko sitä viemässä muualle? Onko niin, että uudella tartuntatautilailla yritetään kumoamaan niin YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklat 9, 12 ja 13 sekä Suomessa annettu laki potilaan asemasta ja oikeuksista? Sotiiko tartuntatautilaki perustuslakia vastaan? Lakiuudistus alistaisi meidät, itsenäisen valtion vapaat kansalaiset toisten armoille. Suomen kansalaisilta riistettäisiin yhä enemmän oikeus niin vapauteen, koskemattomuuteen kuin perheeseen.

Tässähän vedotaan Covid-19 aiheuttamaan pandemiaan, joka kaikin luvuin näyttää normaalilta

Influenssaviruksen aiheuttamalta. Kirjoitin aiemmin blogitekstin hallituksen koronakriisi, jossa avaan tätä enemmän. Kirjoituksessa käsittelin Covid-19:sta lukujen perusteella. Covid-19 ei ole aiheuttanut lukujen perustella yhtään suurempaa haittaa, kuin aikaisemmatkaan, joka vuotiset influenssavirukset. Päinvastoin, luvut ovat pienempiä, niin kuolemaan johtaneet tapaukset, kuin  sairastuneiden määrät tai sairaalassa vietetyt vuodeosastopäivät. Koskaan aiemmin ei olla kansalaisiamme testattu näin paljoa kuin Covid-19 aikana. Nyt onkin sitten päämisterimme S.Marin ja THL:n johtaja Mika Salminen aiheuttaneet kohun erimielisyydestä, mitä kukin on sanonut. Nyt alkaakin likapyykin pesu, kuka on halunnut liikkumisrajoituksia ja mistä syystä. Aika näyttää, kuka kompastuu omiin jalkoihinsa.

Samoin erilaiset muut sairaudet aiheuttavat huomattavan paljon suurempia haittavaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, kuin Covid-19 koskaan on aiheuttanut tai tulee aiheuttamaankaan. Minkä ihmeen takia sitten Covid-19 saa niin paljon enemmän huomiota? Miksi juuri tässä ajassa Covid-19:n takia tulee tartuntatautilakia muuttaa näin radikaalisti? Eihän alkoholin tai tupakan myyntiäkään juuri ole vaikeutettu, vaikka vaikutukset ovat huomattavan paljon suuremmat.

Nyt olemme eläneet n. vuoden ”pandemian” kourissa, eikä rajoitusten todellisten vähentämisestä ole kysymys, päinvastoin. Tulee käymään, kuten vuonna 2020. Kesä vapautettiin lähes kaikesta ja syksyllä ”rumba” alkoi ja niin tulee nytkin käymään. Sen tulette näkemään.

Mitä ihmisten tulee kokea, jotta ymmärrämme sen, mitä meillä on aiemmin ollut – sananvapaus, itsemääräämisoikeus sekä oikeus elää. Vai onko niitä koskaan edes ollutkaan?

www.jannelaakso.fi

Katso myös

Rasismikohu poliittisena aseena

Viime viikkoina on nähty useita tapauksia, joissa rasismikohuista on tullut merkittävä poliittinen työkalu. On tärkeää …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x