Kuntosaliketjujen asiakasturvallisuus ontuu

Kuntosaliketjujen turvallisuusasiakirjoissa on puutteita ja tapaturmat jäävät kirjaamatta ja käsittelemättä. Yksikään Suomen 11 suurimmasta kaupallisesta kuntosaliketjusta ei selvinnyt Tukesin tekemästä tarkastuksesta puhtain paperein.

Tarkastetuilla ketjuilla on Suomessa yhteensä 262 kuntosalia. Tarkastus kohdistui asiakasturvallisuuden johtamiseen koko ketjun tasolla. Yksittäisten salien kuntoiluvälineitä, oheispalveluita tai muita yksityiskohtia ei tarkastettu.

Useimmilla tarkastetuilla ketjuilla kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja oli puutteellinen tai se puuttui kokonaan. Vain kolmella kuntosaliketjulla asiakirja oli suunnilleen lain edellyttämällä tasolla. Kuudelle ketjulle annettiin kehotus laatia turvallisuusasiakirja ja viidelle ketjulle suositus täydentää asiakirjaa. Riskien arviointi oli liian suppea tai puuttui kokonaan kaikissa tarkastetuissa ketjuissa.

– Turvallisuusasiakirja on kuvaus siitä, miten turvallisuus on kuntosalilla järjestetty. Se on ensisijaisesti salin oman toiminnan kehittämisen väline. – Kuntosalit ovat vahvasti ketjuohjattuja ja konsernijohdossa määritellään hyvin pitkälti ketjun toimintatavat. Pyrimme siihen, että kun turvallisuusjohtamista parannetaan konsernitasolla, asiakasturvallisuus paranee kaikilla ketjuun kuuluvilla kuntosaleilla, kertoo johtava asiantuntija Mervi Murtonen Tukesista.

Vastuuta harjoittelun turvallisuudesta ei voi siirtää asiakkaalle

Tarkastetuista 11 kuntosaliketjusta viidellä oli käyttöehdoissa maininta, että asiakas harjoittelee kuntosalilla omalla vastuullaan. Vastuuta kuntosaliharjoittelun turvallisuudesta ei voi kokonaan siirtää asiakkaalle, vaan kuntosalin ylläpitäjä vastaa siitä, että palvelu on asiakkaalle turvallinen.

Niin sanotut kylmät salit, joissa asiakas voi kuntoilla omatoimisesti ilman että henkilökuntaa on paikalla, ovat yleistyneet. Kuntosalin valvomaton käyttö edellyttää palveluntarjoajalta erityistä tarkkuutta asiakkaiden opastuksessa ja hätätilanteisiin varautumisessa.

– Asiakkaalle pitää antaa selkeät ohjeet, miten kuntosalille saa apua ja miten hätätilanteissa pitää toimia silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Henkilövalvontaa voi tarvittaessa täydentää kameravalvonnalla, hätäkutsupainikkeilla tai vartiointiliikkeen palveluilla, kertoo Murtonen.

Kuntosalien onnettomuuskirjanpito olematonta

Kuntosalien onnettomuuskirjanpito on niin olematonta, että tapaturmien todellista määrää ei tiedä kukaan. Useimmilla tarkastetuista ketjuista ei ollut järjestelmällistä käytäntöä asiakastapaturmien kirjaamiseen, eikä tapahtuneita onnettomuuksia käyty läpi, jotta niistä opittaisiin. Kaikista kuluttajapalveluissa tapahtuneista vakavista tapaturmista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin.

Kuntosalivälineiden turvallisuuteen kiinnitetään huomiota

Kuntosalivälineiden laatuun ja turvallisuuteen kiinnitetään kuntosaliketjuissa paljon huomiota. Hankinnat on usein keskitetty ja kuntoiluvälineitä hankitaan vastuullisilta isoilta toimittajilta. Välineiden kuntoa seurataan ja niille on määritelty huolto-ohjelmat. Sähkötoimisten kuntoiluvälineiden huoltoa ja korjausta tekevillä pitää olla oikeudet sähkötöihin.

Vaikka vastuu asiakkaan turvallisuudesta kuntosalilla on salin ylläpitäjällä, kuntosalin asiakkaana voit vaikuttaa siihen, että treenaat turvallisesti.

Turvallisuusasiakirjan laatiminen

Katso myös

Väsymys töiden jälkeen on yhteydessä vähäisempään liikuntaan

Väsymys töiden jälkeen vaikuttaisi tuoreen tutkimuksen perusteella olevan yksi syy vapaa-ajan liikunnan ja arkiliikunnan puutteeseen. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x