Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamisesta eduskuntaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa aktiivimallin kumoamista vaativan kansalaisaloitteen käsittelyn keskiviikkona 6.2.2019 kello 9.30 asiantuntijakuulemisilla. Joulukuussa 2017 tehty aloite keräsi reilussa kuukaudessa yhteensä 140 944 allekirjoitusta.

Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli tuli voimaan viime vuoden alussa. SAK vastusti aktiivimallia jo valmisteluvaiheessa, koska malli kohtelee työttömiä eriarvoisesti. SAK on tehnyt esityksen kannustavaksi työllistymisturvaksi, jossa aktiivimallista luovutaan.

Aktiivimalli on osoittautunut selkeäksi työttömyysturvan leikkuriksi. SAK:n ja Teollisuusliiton marraskuussa teettämien kyselytutkimusten perusteella alle kolmannes SAK:laisten alojen työttömistä (30 %) oli pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot vuoden 2018 aikana. Jos työtön ei täytä aktiivisuusehtoa, leikataan hänen työttömyysturvaansa aktiivimallin perusteella 4,65 prosenttia.

SAK:n kyselytutkimukseen vastasi 3 184 työttömyyskassojen jäsentä, joista noin 2 800 antoi avointa palautetta aktiivimallista. Tutkija Pekka Ylikojola luokitteli ja analysoi avopalautteet ja koosti niistä raportin yhdessä tutkija Mikko Kesän kanssa. Palautteiden sävyn perusteella 93 prosenttia vastaajista koki aktiivimallin kielteisesti tai näki siinä epäkohtia. Kielteinen palaute koski useimmiten iäkkäiden tai pienillä paikkakunnilla asuvien vähäisiä mahdollisuuksia täyttää mallin ehdot.

– Vastaajien mukaan aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei onnistu, sillä työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla, sanoo SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen.

Valtaosa vastanneista (73 %) on sitä mieltä, että aktiivimallin kaltainen työttömyysturvan leikkaaminen ei aktivoi työttömiä työnhakuun tai työllistämispalveluihin. Sen lisäksi avovastauksista käy ilmi, että työttömät kokevat aktiivimallin rangaistuksena, turhana ja aikaa vievänä byrokratiana sekä ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

Erityisen ongelmallista vastaajien mielestä on, että huolimatta aktiivisesta työnhausta, työttömyysturvaa leikataan.

– Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista.

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …