Sähköautojen latauspisteiden lakiuudistus on ylimitoitettu

Hallituksen esitys lakimuutoksesta, joka koskee sähköautojen latausmahdollisuuksien lisäämistä ja rakennusten energiatehokkuuden parantamista automaation avulla, asettaa suuremmat vaatimukset kuin mihin EU-direktiivi velvoittaa jäsenmaitaan.

Osana lakipakettia hallituksen esityksen mukaan muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa,  tulee asentaa latauspiste 10 prosentille pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä. Se koskee uusia, laajasti korjattavia ja olemassa olevia rakennuksia sekä pysäköintitaloja. Kaikkien latauspisteiden tulisi olla joko normaalitehoisia tai suuritehoisia.

EU-direktiivin mukaan riittää, että yli 20 pysäköintipaikan firma rakentaa 1. tammikuuta 2025 mennessä yhden latauspisteen. Hallitus esittää suomalaisyrityksille selvästi tiukempaa sääntelyä kuin EU vaatii. Suomen Yrittäjät ehdottaa, että alle 10 henkilön yritysten ei tarvitsisi rakentaa sähköautojen latauspisteitä.

– Tarvitsemme ohjauskeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mutta esitetty sääntely toisi kohtuuttomia kustannuksia pk-yrityksille ja voisi pahimmillaan lakkauttaa yritystoimintaa, Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen sanoo.

Jopa 100 000 euron kertalaskut mahdollisia

Suunniteltu sääntely iskisi pahasti huvi- ja virkistystoiminnan yrityksiin, joiden toiminta on usein kausiluonteista ja parkkipaikat on mitoitettu kattamaan kysyntäpiikkejä.

– Tällöin myös latauspiste olisi käytössä vain tietyn ajan vuodessa ja siitä saatava hyöty suhteessa kustannuksiin hyvin pieni. – Pienyrittäjällä voi olla tapahtumapaikan pihassa 600 pysäköintipaikkaa. Pelkistä latauspisteistä voi tulla jo yli 100  000 euron kertalasku. Tässä ei ole järkeä, Seppänen huomauttaa.

Lakiehdotus toisi kustannuksia myös muun muassa tukku- ja vähittäiskaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityksille.

– Tarvitsemme latauspisteitä, mutta suunniteltu sääntely olisi saastuttaja maksaa -periaatteen vastainen ja yhteiskunnan kannalta epäoptimaalinen. – Sääntely kohdistaisi ilmastopolitiikan kustannuksia kohtuuttomasti ja kustannustehottomasti yrityksille, joissa on parkkipaikkoja asiakkaiden autoja varten, Seppänen sanoo.

Direktiivi mahdollistaa kansallisen sääntelyn

– Ehdotamme, että esitysluonnoksen jatkovalmisteluissa jätetään vähintään mikroyritykset eli alle 10 henkilöä työllistävät yritykset velvoitteiden ulkopuolelle. Lopullinen poikkeamisraja tulee kuitenkin päättää vasta kattavien vaikutusarviointien jälkeen, Seppänen sanoo.

– Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että ”huomioidaan päätöksenteossa vaikutukset aina yritysten kasvun, työllistävyyden ja investointien edistämisen näkökulmasta”. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että poikkeamismahdollisuutta harkitaan huolellisesti, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kauppakamarit: Esitys latauspisteistä  on ylimitoitettu

– Direktiivi  sähköautojen  latausinfrasta on saanut Suomessa korean  kansallisen  kuorrutuksen, kun sitä ollaan tuomassa lainsäädäntöön. Ei ole kohtuullista, että yhdessä jäsenvaltiossa asetetaan huomattavasti korkeammat velvoitteet kuin muualla Euroopassa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.

– Euroopan sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että asiat, joista säädetään unionin tasolla, toimeenpannaan kansallisella tasolla ilman tarpeettomia kiristyksiä tai lisäyksiä EU-tason sääntelyyn, Wood sanoo.

Wood muistuttaa, että Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan luomalla  itselleen  muita Euroopan maita tiukempia  vaatimuksia.

– Ei ole mitään syytä asettaa yrityksiä epäedulliseen asemaan Suomen rajojen ulkopuolella oleviin kilpailijoihinsa nähden, Wood sanoo.

Teknologinen kehitys on nopeaa, jolloin pelkona on, että massiivisilla panostuksilla yhteen teknologiaan jätetään muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittyminen huomioimatta.

Direktiivi, jota nyt toimeenpannaan,  tarjoaa ilman kansallista kuorrutustakin  riittävän  tason  mahdollistamaan markkinaehtoisen kehityksen alalla.

Kiinteistöliitto ei kannata EU-direktiivia tiukempaa sääntelyä

Myös Kiinteistöliiton mielestä EU:n energiatehokkuusdirektiiviin kirjatut velvoitteet riittävät edistämään latauspisteiden yleistymistä, eikä kansallisesta lainsäädännöstä ole tarpeen tehdä direktiiviä kireämpää.

EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa taloyhtiöt varustamaan autopaikat latausvalmiuden mahdollistavalla putkituksella uusissa rakennuksissa sekä niissä vanhoissa rakennuksissa, joissa tehdään laaja korjaushanke rakennukseen kiinteästi kytkeytyvälle yli kymmenen autopaikan pysäköintialueelle.

Hallitus puolestaan esittää, että velvollisuus latausvalmiuden mahdollistavan putkituksen rakentamiseen koskisi jo useamman kuin neljän autopaikan pysäköintialueita, eli esimerkiksi viiden huoneiston rivitaloyhtiöitä.

Kun latauspisteen mahdollistava infrastruktuuri olisi rakennettu, hallituksen esityksen mukaan asukkaalla olisi mahdollisuus vaatia taloyhtiötä viipymättä rakentamaan latauspiste.

– Tällaisen velvoitteen asettaminen taloyhtiöille olisi käytännössä ongelmallista muun muassa osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Tilanteessa joudutaan pohtimaan myös taloyhtiön sähköjärjestelmän riittävyyttä. Sähköliittymän ja pääkeskuksen muutostöiden kustannusvaikutus voi olla varsin merkittävä.

Latausmahdollisuuksien toteuttamista edistetään parhaiten kunkin taloyhtiön tilanteet ja tarpeet huomioiden.

– Lisäksi on huomioitava, että ylenpalttisten velvoitteiden asettaminen sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi on poissa muista tärkeistä kiinteistön korjaus- ja kehitystarpeista, kuten energiatehokkuuden parantamisesta, Haltia huomauttaa.

Katso myös

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut

Positiivinen luottotietorekisteri ja yksityishenkilön sähköinen asiointipalvelu ovat avautuneet tänään 1.4.2024. Luotonantajat ovat ilmoittaneet luottojaan rekisteriin …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x