15-vuotiaiden nuorten alkoholikäyttäytymisessä muutoksia

Nuorten alkoholikäyttäytymisessä on tapahtunut myönteisiä muutoksia Suomessa ja muualla Euroopassa. Yhä harvempi juo alkoholia viikoittain tai itsensä humalaan. Viikoittain alkoholia juovien osuus väheni huomattavasti sekä 15-vuotiailla tytöillä että pojilla. Jo vuonna 2014 viikoittainen alkoholinjuonti Suomessa oli Euroopan keskiarvoa harvinaisempaa molemmilla sukupuolilla.

Tytöistä ja pojista noin joka toinen oli ollut humalassa elämänsä aikana vähintään kahdesti vuonna 2002, mutta vuonna 2014 samoin ilmoitti enää neljännes tytöistä ja kolmannes pojista.

– Humalakokemukset olivat suomalaisilla nuorilla hieman Euroopan keskitasoa yleisempiä, mutta vähintään kaksi kertaa elämänsä aikana humalassa olleiden osuudet ovat pienentyneet tutkitulla ajanjaksolla, kertoo Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Kristiina Ojala.

Alkoholin käyttö aloitetaan myöhemmin

Alkoholia kokeillaan ensimmäisen kerran yhä harvemmin 13-vuotiaana tai aiemmin. Tytöillä varhain alkoholia kokeilleiden osuus laski 56 %:sta 20 %:iin ja pojilla 46 %:sta 22 %:iin. Myös humalajuomisen aloittamiseen liittyvä muutos oli selkeä. Suomalaisilla nuorilla muutos oli suurin kaikista tutkimusmaista tarkasteltava ajanjaksona. Tytöillä osuus pieneni 41 %:sta 12 %:iin ja pojilla 35 %:sta 14 %:iin.

Paremmin toimeentulevien perheiden tytöillä on merkittävästi useampia humalakokemuksia elämänsä aikana kuin muiden perheiden tytöillä. Lisäksi paremmin toimeentulevien perheiden pojilla 13-vuotiaana tai aikaisemmin aloitettu alkoholinkäyttö oli yleisempää kuin muiden perheiden pojilla.

Joka neljäs suomalaisista nuorista on ollut humalassa useita kertoja. Lisäksi viidesosa aloittaa alkoholikäytön ja joka kymmenes humalajuomisen jo 13-vuotiaana tai nuorempana.

– Kun otetaan huomioon alkoholin useat epäsuotuisat vaikutukset nuoren terveydelle ja kehitykselle, tulee ponnisteluja jatkaa nuorten alkoholinkäytön vähentämiseksi, Kristiina Ojala toteaa.

– Tarvitaan siis edelleen toimenpiteitä, että positiivinen suunta saadaan jatkumaan.

Tiedot selviää Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimusraportista, joka kokoaa yhteen 15-vuotiaiden alkoholinkäyttöä koskevia kyselytuloksia lähes 40 Euroopan maasta. Suomessa tutkimus tunnetaan WHO-Koululaistutkimuksena.

WHO-Koululaistutkimuksen (HBSC Study) kansainväliseltä sivustolta (http://www.hbsc.org) löytyy lisää tietoa tutkimuksesta.

Katso myös

Onko koirasi ilmoitettu rekisteriin?

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat olleet pakollisia tammikuusta 2023 alkaen. Jos koiran haltija ei ole …