Perusopetusikäisten lasten fyysinen toimintakyky edistynyt

Kahdeksasluokkalaisten fyysinen toimintakyky on kehittynyt parempaan suuntaan, mutta viidesluokkalaisten toimintakyvyssä ei näy merkittäviä muutoksia, selviää fyysisen toimintakyvyn Move!-mittauksista. Mittauksissa selvitettiin noin sadantuhannen viides- ja kahdeksasluokkalaisen oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja.

Fyysisen toimintakyvyn edistäminen tarkoituksena on tukea monipuolisesti liikunnanopetuksessa lasten ja nuorten toimintakykyä arjen tilanteista selviämiseksi. Move!-mittausten tulosten mukaan perusopetusikäisten fyysistä toimintakykyä on onnistuttu jo osittain edistämään. Ensimmäistä kertaa viidennellä luokalla vuonna 2016 mittauksiin osallistuneet oppilaat ovat nyt vuonna 2019 kahdeksasluokkalaisina nostaneet kahdeksasluokkalaisten tuloksia.

Move!-järjestelmällä tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia

Move!-mittaukset ovat pedagoginen työkalu peruskoulun liikuntakasvatuksessa. Mittausten avulla oppilaiden kanssa päästään konkreettisesti pohtimaan, miten omaa fyysistä toimintakykyä voidaan ylläpitää ja kehittää. Mittaustulokset toimivat välineenä keskusteltaessa perheen kanssa lapsen ja nuoren jaksamista, hyvinvointia ja oppimista tukevista tai haittaavista tekijöistä. Mittaustietoa hyödynnetään myös kouluterveydenhuollossa viides- ja kahdeksasluokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa sekä valtionhallinnossa, maakunnissa ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden kehittämisessä ja seurannassa.

Ohjattu liikunta edistää fyysistä toimintakykyä

Koulupäivän aikaisella ohjatulla liikunnalla voidaan kehittää kaikkien oppilaiden fyysistä toimintakykyä, mutta erityisesti niiden oppilaiden, joiden fyysinen toimintakyky on heikko.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Jyväskylän kaupungin toteuttamassa Liikuntaa koulupäivään -hankkeessa lisättiin erilaista ohjattua liikuntaa osaksi koulupäivää. Hankkeessa mm. järjestettiin kouluissa viikoittainen pidempi (30 minuuttia) välitunti, jonka aikana oppilaita ohjattiin kehittämään fyysistä toimintakykyään erilaisten leikkien, pelien ja aktiviteettien avulla. Lisäksi luokkahuoneessa tapahtuvan opetukseen lisättiin toimintakyvyn eri osa-alueita kehittäviä tehtäviä.

Hankkeen aikana oppilaiden kestävyyskunto, ylävartalon ja vatsalihasten voima sekä kestävyys paranivat. Myös heittämisen ja kiinniottamisen taito kehittyivät, sekä selän ja lonkan liikkuvuus paranivat.

Move!-mittaustulosten johtopäätöksiä:

  • Kestävyyskunto: Viidesluokkalaisten kestävyyskunnossa näkyy heikkenemistä, mutta kahdeksasluokkalaisten tilanteesta ei ole todennettavissa muutosta.
  • Lihaskunto: Viidesluokkalaisilla ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia aiempien vuosien tuloksiin. Kahdeksasluokkalaisten lihaskunnossa (etunojapunnerrukset ja ylävartalon kohotus) näkyy positiivista kehitystä.
  • Heitto-kiinniottoyhdistelmä: Viidesluokkalaisten osalta ei ole havaittavissa muutoksia, mutta kahdeksasluokkalaisten osalta on nähtävissä myönteistä kehitystä.
  • Liikkuvuus: Kummankaan ikäluokan kehon liikkuvuudessa ei näy merkittäviä muutoksia, mutta tytöillä on merkittävästi parempi liikkuvuus kuin pojilla. Istuvan elämäntavan vaikutukset näkyvät etenkin pojilla. Viidesluokkalaisista pojista kolmasosalla on vaikeuksia tehdä ylävartalon luonnollista liikkuvuutta osoittava käsien liike. Neljännes kahdeksasluokkalaisista pojista ei onnistu alaselän ojennuksessa täysistunnassa.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä.

Katso myös

Masennuksesta annetaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa

Ihmisille tarjotaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa masennuksesta, kertoo Turun yliopiston ja Taideyliopiston tuore tutkimus. Tutkijoiden mukaan …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x