Hallitus esittää muutoksia yleiseen asumistukeen

Hallitus esittää yleiseen asumistukeen useita muutoksia, jotka pienentäisivät tuen määrää. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän muutokset vuoden 2023 aikana, ja ne tulisivat voimaan vuoden 2024 aikana.

Hallitus esittää Kelan maksamaan yleiseen asumistukeen useita muutoksia, jotka pienentäisivät asiakkaille maksettavan asumistuen määrää. Suurin osa muutoksista tulisi voimaan 1.4.2024.

Lisäksi hallitus esittää, että omistusasuntoon ei saisi enää yleistä asumistukea 1.9.2024 alkaen.

Eduskunnan odotetaan hyväksyvän lakiesitykset vuoden 2023 aikana. Kela tiedottaa asiakkailleen muutosten vaikutuksista tämän jälkeen.

Perusomavastuu suurenisi, muut eri asemaan verrattuna lapsiperheisiin

Hallitus esittää, että yleisen asumistuen perusomavastuuosuus kasvaisi 42 prosentista 50 prosenttiin.

Kun Kela laskee, kuinka paljon asumistukea ruokakunta voi saada, ruokakunnalle määritellään perusomavastuu. Siihen vaikuttavat ruokakunnan yhteenlasketut tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi on perusomavastuu. Kaikkein pienituloisimmilla perusomavastuuta ei ole lainkaan.

Hallituksen esityksen mukaan perusomavastuun laskennassa otettaisiin jatkossa huomioon 50 prosenttia niistä tuloista, jotka ylittävät yleisen asumistuen tulorajojen alarajan. Tällä hetkellä alarajan ylittävistä tuloista otetaan huomioon 42 prosenttia.

Lisäksi hallituksen esityksessä muutettaisiin yleisen asumistuen perusomavastuun laskukaavaa niin, että muiden vuonna 2024 voimaan tulevien, yleistä asumistukea pienentävien muutosten vaikutukset olisivat lievempiä lapsiperheille.

Tuen korvausprosentti pienenisi

Hallitus esittää, että yleisen asumistuen korvausprosentti pienenisi nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttyjen enimmäisasumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta.

Muutoksen jälkeen yleinen asumistuki korvaisi nykyistä pienemmän osan ruokakunnan asumismenoista ja aiempaa suurempi osuus asumismenoista jäisi ruokakunnan itse maksettavaksi.

Muutoksen seurauksena kaikkien asumistukea saavien ruokakuntien asumistuet pienenisivät.

Muutos tulisi voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutos vaikuttaisi, kun ruokakunnan tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Ansiotulovähennys poistuisi

Hallituksen esitys poistaisi yleisestä asumistuesta 300 euron ansiotulovähennyksen.

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansiotuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä Kela siis jättää osan tuloista huomioimatta, kun se laskee asumistukeen vaikuttavien tulojen määrää. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta ja maatalouden tulosta.

Muutoksen seurauksena ruokakunnan asumistuki pienenisi, jos ruokakunnan jäsenillä on palkkatuloja, elinkeinotoiminnan tuloja tai maatalouden tuloja.

Muutos tulisi voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutos vaikuttaisi, kun ruokakunnan tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenisi

Hallitus esittää, että yleisessä asumistuessa huomioon otettavien enimmäisasumismenojen kuntaryhmät 1 ja 2 yhdistetään, ja enimmäisasumismenot otetaan huomioon nykyisen kuntaryhmä 2:n mukaisesti.

Yleisessä asumistuessa asumismenoilla on ylärajat eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella voi saada asumistukea. Näitä kutsutaan enimmäisasumismenoiksi.

Enimmäisasumismenoihin vaikuttaa muun muassa asunnon sijaintikunta. Kunnat on jaettu neljään ryhmään asumisen hinnan mukaan.

Hallituksen esityksessä Helsinki yhdistettäisiin samaan kuntaryhmään muun pääkaupunkiseudun kanssa. Tällöin helsinkiläisten ruokakuntien asumistuessa huomioon otettavat enimmäisasumismenot laskisivat hieman.

Muutoksen seurauksena lähes kaikkien asumistukea saavien helsinkiläisten ruokakuntien asumistuki pienenisi.

Omistusasumisesta rangaistaisiin

Hallituksen esitys lakkauttaisi yleisen asumistuen omistusasuntoihin.

Muutos tulisi voimaan 1.9.2024 alkaen. Elokuu 2024 olisi viimeinen kuukausi, jolta yleistä asumistukea voisi vielä saada omistusasuntoon.

Jos eduskunta hyväksyy muutokset, ne tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen. Muutokset otettaisiin huomioon, kun ruokakunnan asumistuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa sitä.

Katso myös

Suomen itäraja pysyy kiinni

Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 15.4.2024 alkaen. Lisäksi Haapasaaren, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x