Uutisotsikot

Suljettuihin vankiloihin tupakointikielto

Tupakointia esitetään kokonaan kiellettäväksi suljetuissa vankiloissa. Avolaitoksissa tupakointi sallittaisiin tupakointiin tarkoitetuissa ulkotiloissa.

Tupakoinnin rajoittamisen tavoitteena on estää tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle aiheutuvat terveyshaitat vankiloissa ja edistää tupakoivien vankien terveyttä. Selleissä tupakoinnista aiheutuu merkittäviä haittoja tupakoimattomille vangeille ja henkilökunnalle. Vangeilta kiellettäisiin myös tupakkatuotteiden ja –välineiden hallussapito.

Esityksen mukaan tupakoinnin vähentäminen on toteutettava niin, että vangit saavat tarvitsemansa hoidon nikotiiniriippuvuudesta aiheutuviin vieroitusoireisiin. Vankiterveydenhuollon yksikkö ja Rikosseuraamuslaitos tarjoaisivat vangeille tukea tupakoinnin lopettamiseen. Vankiterveydenhuollon yksikölle esitetään tähän tarkoitukseen 250 000 euron lisärahoitusta vuoden 2021 talousarvioesityksessä.

Vankien tupakointi on suljetuissa vankiloissa mahdollista vankien selleissä ja ulkotiloissa. Yleisissä tiloissa ei ole saanut tupakoida. Avolaitoksissa vangit ovat saaneet tupakoida ulkotiloissa. Tupakointia on rajoitettu vuodesta 2018 alkaen muutamissa vankiloissa.

Katso myös

Koronavirustartuntojen kasvu näyttää taittuneen

Valtakunnallisesti uusien tautitapausten ilmaantuvuus, testattujen näytteiden määrä sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat pysyneet …