Energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa kansallisiin lakeihin

Lämmityksen, jäähdytyksen ja huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta ja laskutuksesta on valmisteilla lakimuutoksia, jotka uudistavat kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta. Tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä laskutuksesta oikeudenmukaisempaa.

EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpano vaikuttaa moniin kansallisiin lakeihin. Nyt lausunnolle lähteneeseen esitykseen sisältyvät lakimuutokset on pantava täytäntöön 25.10.2020 mennessä. Muutoksia tarvitaan energiatehokkuuslakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, aravarajoituslakiin sekä lakeihin asuinhuoneiston vuokrauksesta, asumisoikeusasunnoista, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta ja vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta.

Vesilasku perustuu jatkossa kulutukseen

Lain voimaantulon jälkeen kulutukseen perustuva laskutus tulisi aina sovellettavaksi uusissa taloyhtiöissä. Vanhat taloyhtiöt siirtyisivät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa, kun niihin lain voimaantulon jälkeen asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit.

Tällä hetkellä huomattava osa taloyhtiöistä käyttää veden laskutuksen perusteena huoneiston henkilömäärää, veden yksikkökustannusta pinta-alaa kohti tai vuokraan sisällytettyä kiinteää vesimaksua.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle olisi vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta veden mitatusta kulutuksesta ja muista laskutuksen määräytymisen perusteista. Toimitettavista tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Lämmityksen ja jäähdytyksen mittaukseen ja laskutukseen muutoksia

Uusille rakennuksille toimitettava kaukolämpö ja kaukojäähdytys on myös mitattava etäluettavilla mittareilla. Jo asennetut kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit olisi muutettava etäluettaviksi tai korvattava etäluettavilla mittareilla viimeistään 31.12.2026.

Lämpöenergian myyjän velvollisuus kulutus- ja polttoainetietojen toimittamisesta asiakkailleen laajenee. Asiakkaan tulisi saada laskun mukana tietoja energiankulutuksestaan, kulutuksensa ilmastovaikutuksista, energiantuotannon polttoaineista sekä vertailutietoa muiden samanlaisten kuluttajien energian käytöstä.

Lisäksi valmistellaan valtioneuvoston asetus koskien lämmityksen, jäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksen kustannusten avointa ja täsmällistä jakamista. Käytännössä asetus koskisi kerros- ja rivitaloyhtiöitä, jotka ovat kaukolämmityksen piirissä tai joilla on lämpöenergian tuottamista varten oma järjestelmä, kuten maalämpöpumppu.

Lainsäädäntömuutoksia valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, oikeusministeriössä ja ympäristöministeriössä. Työhön osallistuu myös Energiavirasto.

Lausuntopalvelu.fi tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntopyyntöjä voivat julkaista kaikki julkishallinnon viranomaiset.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoajan päätyttyä 25.2.2020 lakimuutosten valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Katso myös

Vuonna 2026 vastuu toimivista palovaroittimista on taloyhtiöillä

Pelastuslain uudistus tuo muutoksen, joka koskettaa myös vanhoja rakennuksia. Aiemmin palovaroittimet ovat olleet taloyhtiön vastuulla …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x