Tykkilunta ja pitopohjasuksia

Joka kolmas suomalainen harrastaa hiihtoa. Hiihtoharrastuksessa ei ole eroja asuinpaikan mukaan, maalla ja kaupungissa harrastetaan samalla tavallaJoitakin eroja löytyy lähinnä mies- ja naishiihtäjien välillä. Mieshiihtäjät omistautuvat keskimääräisesti enemmän hiihtämiselle ja harrastavat lajia monipuolisemmin.

“Suomalaiset hiihdon harrastajat ovat kauttaaltaan polarisoitunut ja eriytynyt joukko. Eri toteutustapoja ja ääripäitä on sekä miesten että naisten joukossa, eri ikäluokista sekä myös erilaisista asuinpaikoista, niin maaseudulta kuin isoista kaupungeista”, Suomen Ladun aikuisliikunnan suunnittelija Wilhelm Stenbacka kertoo.

Tykkilumella hiihdetään nykyään käytännössä koko maassa. Ja näin tekee noin puolet barometriin vastanneista. Erilaiset pitopohjasukset ovat nykyisin kiinteä osa harrastusta. Peräti 64 % vastaajista omistaa sellaiset, selviää Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Samalla kun koko Suomi on saanut nauttia hiihtokeleistä, niin myös laturaivo on nostanut päätään – ainakin otsikoissa. Laturaivo ei ole kuitenkaan yleinen ilmiö, varsinkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ainoastaan neljä prosenttia suomalaisista on kokenut epäasiallista käytöstä tai puhetta hiihtoladulla.

Tiedottamisella ja opasteilla voidaan vaikuttaa siihen, että kaikki tietävät ladun kiertosuunnan, reitin pituuden ja vaativuuden tai edessä olevat vaikeat laskut ja risteykset. Hankaluuksia on vähemmän, kun jokainen hiihtää taidoilleen ja kunnolleen sopivalla ladulla.

Virkistysalueilla, joilla kulkee tiheä reittiverkosto, ladut pitäisi mahdollisuuksien mukaan reitittää siten, että myös kävely ja pyöräily arkiliikkumisen ja ulkoilun kannalta keskeisillä reiteillä onnistuu lumiseenkin aikaan. Pelkästään uraa leventämällä voitaisiin osoittaa ladun viereen väylä kävelijöille ja pyöräilijöille.

Monikäyttöreitti on termi, jolla tarkoitetaan ulkoilureittejä, joilla saa liikkua monin eri tavoin, esimerkiksi kävellen, pyörällä ja hiihtämällä. Monikäyttöreitit tarvitsevat näkyvää opastusta ja tiedostusta toimiakseen.

  • Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Anna kaikille mahdollisuus hiihtää omaa vauhtiaan – ja omalla tyylillään.
  • Älä luistele perinteisen ladun päällä. Se menee rikki ja pilaa toisten hiihtonautinnon.
  • Älä kävele ladulla. Latu on tehty hiihtämistä varten, eikä sitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa. Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.
  • Nopeampi väistää. Väistä hitaampaa hiihtäjää ohitustilanteissa. Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa molemmat antavat tilaa.
  • Liiku ennustettavasti. Katso taaksesi ennen kuin vaihdat latua, käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa toisen hiihtäjän eteen.
  • Muista hiihtosuunta. Noudata ladun ilmoitettua hiihtosuuntaa sekä muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia.
  • Auta. Jokainen hiihtäjä on tarvittaessa velvollinen auttamaan kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää.

Katso myös

Väsymys töiden jälkeen on yhteydessä vähäisempään liikuntaan

Väsymys töiden jälkeen vaikuttaisi tuoreen tutkimuksen perusteella olevan yksi syy vapaa-ajan liikunnan ja arkiliikunnan puutteeseen. …