Perustuslain muuttamiseen ei ole tarvetta

Perustuslain toimivuutta ja tarkistamistarpeita selvittänyt Helsingin yliopiston emeritusprofessori Mikael Hidén ei näe aihetta sen muuttamiseen. Perustuslaki on verraten uusi eikä sellaisia muutoksia ole selvityksen mukaan tapahtunut, joiden vuoksi lain muuttaminen olisi tarpeen.

Oikeusministeriö teetti selvityksen pohjaksi harkinnalle siitä, pitäisikö perustuslain tarkistamista varten asettaa valmisteluhanke tulevalla hallituskaudella. Selvityksessä tuli arvioida lain säännösten toimivuutta erityisesti lainsäädäntötyön kannalta sekä selvittää tulkintakäytännön kehittymistä.

– Selvitystoimeksiannon tavoitteena oli saada perusteltu käsitys siitä, antaako erityisesti viime vaalikaudella perustuslain merkityksestä lainsäädäntötyössä käyty keskustelu aihetta arvioida lain sisältöä. Selvityksessä ei itse laista johtuvia ongelmia tunnistettu, joten huomio on kiinnitettävä lain soveltamiskäytäntöihin sekä perustuslakikysymysten parempaan tunnistamiseen ja niihin liittyvien vaihtoehtojen arvioimiseen, toteaa kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Selvityksessä tarkastellaan laajojen, koko järjestelmää koskevien muutosten tarpeellisuutta. Esimerkiksi lain noudattamisen valvonnassa nykyinen perustuslakivaliokunnan suorittama etukäteisvalvonta toimii Hidénin arvion mukaan hyvin eikä siitä ole syytä luopua. Erillinen valtiosääntötuomioistuin voisi periaatteessa toimia nykyisen valvonnan täydennyksenä, mutta käytännössä tarvetta tällaiseen on vaikea nähdä.

Myöskään yksittäisten perustuslain säännösten muuttamiseen ei nähdä tällä hetkellä syytä. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin tuoda mukanaan myös säännösten muuttamistarpeita, Hidén toteaa.

Katso myös

Riippumaton media on demokratian perustekijä

Euroopan komissio julkaisi 16.9.2022 ehdotuksen median vapaussäädökseksi (Media Freedom Act, MFA). Säädöksen tavoitteena on yhtenäistää …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x