Elinkeinoministeri Mika Lintilä. (Kuva: valtioneuvosto.)

Sähkön siirtohintoja hillitsevät lait tulevat voimaan elokuussa

Sähkönjakelun hintojen nousua hillitään ja leikataan jakeluyhtiöiden tuottoja muuttamalla sähkömarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Lait tulevat voimaan 1.8.2021.

Lakimuutos leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta. Jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskee ensi vuonna neljään prosenttiin, kun se oli vuonna 2020 noin 5,73 prosenttia.

– Lakimuutoksilla puututaan siirtomaksuihin nopeasti. Samalla huolehditaan luotettavasti toimivasta sähköjärjestelmästä. Sähkön kohtuullinen hinta ja hyvä toimintavarmuus on oltava tasapainossa. Kansalaisen kannalta on tärkeää, että muutokset siirtohinnoissa alkavat näkyä jo ensi vuodesta alkaen, elinkeinoministeri Mika Lintilä kuvailee.

Energiavirasto on ilmoittanut, että se valmistautuu ottamaan valvontamenetelmät tarkasteltavaksi heti lain voimaan tulon jälkeen ja pyrkii tekemään muutokset verkonhaltijoiden tariffien laskentamenetelmiin jo ensi vuoden alusta.

– Jakeluverkkoyhtiöiden sallittu tuotto laskee ministeriön arvion mukaan vuoden 2020 tasosta noin 40 prosenttia vuonna 2022, eli kaikkien aikojen alimmalle tasolle. Jo ensi vuonna yhtiöt voivat kerätä asiakkailtaan 350 miljoonaa euroa vähemmän maksuja kuin viime vuonna. Ja tämä tulee näkymään asiakkaille hinnoissa, ministeri Lintilä toteaa.

Siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto muuttuu 15 prosentista 8 prosenttiin. Asiakkaiden kannalta tämä rajoittaa hintojen kertakorotuksia.

Jakeluverkkojen kehittämiseen kustannustehokkuutta

Verkonhaltijan on jatkossa suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että yhtiö tuottaa palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Suunnittelussa on vertailtava vaihtoehtoisia investointeja ja kuultava asiakkaita. Energiavirasto voi määrätä yhtiön muuttamaan suunnitelmaansa, jos sen toimenpiteet eivät ole kustannustehokkaita.

Lakimuutoksella tähdätään siihen, että yhtiöt ottavat maakaapeloinnin ohella huomioon nykyistä kattavammin kaikki käytössä olevat toimenpiteet verkon uusimiseksi, kapasiteetin laajentamiseksi ja toimitusvarmuuden tason nostamiseksi.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatketaan kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun saakka pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia verkoissaan.

Toimeenpanovaatimusten jatkaminen antaa Energiavirastolle mahdollisuuden avata valvontamallin investointikannustimien tarkastelun jo nykyisen valvontajakson aikana. Samalla voidaan välttää ennenaikaisia ja tulevaisuudessa tarpeettomia investointeja latvaverkkoihin, ja myöhemmin voidaan hyödyntää kehityksen alla olevia, maakaapeloinnille vaihtoehtoisia keinoja korvausinvestoinneissa.

Lisäksi lakimuutoksella annetaan sähkönkäyttäjille ja energiayhteisöille oikeus rakentaa erillisiä linjoja kiinteistörajan yli pienimuotoisen sähköntuotannon liittämiseksi sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön sähköverkkoon ilman jakeluverkonhaltijalta pyydettävää lupaa.

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
1 Kommentti
Vanhimmat
Uusimmat Eniten ääniä saaneet
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
Eino
Eino
2 years ago

pitää varmaan nostaa sähkön hintoja, että saa rahhoo

1
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x