EU:n neuvoston kanta alustatyöntekijöiden oikeuksiin on vahvistettu

Neuvosto on valmis aloittamaan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa uudesta laista, joka auttaa miljoonia keikkatyöntekijöitä saamaan työhön liittyvät oikeudet.

Direktiiviehdotus, joka koskee alustatyöntekijöiden työolojen parantamista sisältää kaksi keskeistä parannusta: se edistää digitaalisten alustojen kautta työskentelevien henkilöiden tosiasiallisen ammattiaseman määrittämistä, ja siinä esitetään ensimmäiset EU:n säännöt tekoälyn käytöstä työpaikalla.

– Keikkatalous on hyödyttänyt elämäämme monin tavoin, mutta tämä hyötyminen ei saa tapahtua työntekijöiden oikeuksien kustannuksella. Neuvoston lähestymistavassa saavutetaan hyvä tasapaino, jossa sekä suojellaan työntekijöitä että varmistetaan heitä työllistävien alustojen oikeusvarmuus, sanoi Paulina Brandberg, Ruotsin tasa-arvo- ja työministeri.

Itsenäisten ammatinharjoittajien asianmukainen luokittelu

Tällä hetkellä suurin osa EU:n 28 miljoonasta alustatyöntekijästä, mukaan lukien taksinkuljettajat, kotitaloustyöntekijät ja elintarvikkeiden kuljettajat, ovat virallisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia. Useiden heistä on kuitenkin noudatettava monia samoja sääntöjä ja rajoituksia kuin työsuhteessa olevan työntekijän. Tämä osoittaa, että he ovat tosiasiallisesti työsuhteessa, ja näin ollen kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisten työntekijän oikeuksien ja sosiaalisen suojelun olisi koskettava heitä.

Neuvoston tavoitteena on puuttua tähän väärinluokitteluun ja helpottaa tällaisten työntekijöiden uudelleenluokittelua palkansaajiksi. Neuvoston yleisnäkemyksen mukaan oikeudellinen olettamus on, että työntekijät ovat digitaalisen alustan työllistämiä palkansaajia (ei siis itsenäisiä ammatinharjoittajia), jos heidän työsuhteensa alustaan sisältää vähintään kolme direktiivin seitsemästä kriteeristä. Kriteerejä ovat mm. ylärajat työntekijälle maksettavalle korvaukselle,rajoitukset, jotka koskevat työntekijän vapautta kieltäytyä työtehtävistä ja säännöt, jotka koskevat työntekijän ulkoista olemusta tai käyttäytymistä.

Tapauksissa, joissa sovelletaan oikeudellista olettamaa, jää digitaalisen alustan vastuulle osoittaa, että kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaan kyseessä ei ole työsuhde.

Algoritmien läpinäkyvämpi käyttö

Työtä välittävät digitaaliset alustat käyttävät säännöllisesti algoritmeja henkilöstöhallinnossa. Tämän seurauksena alustatyöntekijät törmäävät usein siihen, että päätöksenteko ja henkilötietojen käyttö ei ole läpinäkyvää.

Neuvosto haluaa varmistaa, että työntekijöille tiedotetaan automatisoitujen seuranta- ja päätöksentekojärjestelmien käytöstä. Uusien sääntöjen mukaan näitä järjestelmiä valvoo pätevä henkilöstö, jota erityisesti suojellaan epäsuotuisalta kohtelulta. Ihmisen suorittama valvonta taataan myös tietyissä merkittävissä päätöksissä, jotka koskevat esimerkiksi käyttäjätilien sulkemista.

Neuvosto aloittaa sovitun yleisnäkemyksen pohjalta neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa pyrkimyksenä päästä alustavaan yhteisymmärrykseen.

Alustatalous kasvaa jatkuvasti

Alustatalous on kasvanut eksponentiaalisesti viime vuosina, ja sen tulot ovat vuosina 2016–2020 kasvaneet arviolta 3 mrd. €:sta noin 14 mrd. €:oon. Alustatyöntekijöiden määrän odotetaan nousevan 43 miljoonaan vuoteen 2025 mennessä.

Digitaalisten alustojen kasvu on johtanut harmaan alueen kehittymiseen monien alustatyöntekijöiden ja näiden ammattiaseman osalta. Komission mukaan noin 5,5 miljoonaa tällä hetkellä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi luokiteltua työntekijää on tosiasiallisesti työsuhteessa digitaalisiin alustoihin. Tämän vuoksi heillä olisi oltava samat työntekijän oikeudet ja sosiaaliset oikeudet kuin palkansaajilla on EU:n lainsäädännön nojalla.

Algoritmien käyttö alustatyössä on lisäksi herättänyt kysymyksiä työntekijöiden tietojen käsittelystä sekä päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja vastuuvelvollisuudesta.

Komission direktiiviehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että alustojen kautta työskentelevien henkilöiden ammattiasema on oikein määritetty sen perusteella, mikä on heidän tosiasiallinen suhteensa työtä välittävään digitaaliseen alustaan, ja että he saavat nauttia asianmukaisista työntekijöiden oikeuksista ja sosiaaliturvaoikeuksista.

Tarkoituksena on myös varmistaa alustatyön algoritmijohtamisen oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus, sekä lisätä alustatyön läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä ja tietoisuutta alustatyön kehityksestä sekä parantaa asianmukaisten sääntöjen täytäntöönpanoa jokaisen alustojen kautta työskentelevän, myös rajojen yli toimivan, henkilön osalta.

Katso myös

Suuria määriä huumeita tuotu Suomeen

Liettualaisen järjestäytyneen rikollisuuden organisaation epäillään salakuljettaneen huumausaineita Suomeen marraskuusta 2023 tammikuuhun 2024 rekka-autojen lattialuukkuihin kätkettyinä. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x