Valtioneuvoston kanslia johtaa koronaviestintää

Valtioneuvoston kanslia on tehnyt päätöksen, jolla valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia aletaan soveltaa koronaviestinnän johtamisessa ja yhteensovittamisessa. Päätös on voimassa 30. huhtikuuta 2021 saakka.

Valtioneuvoston kanslian päätöstä sovelletaan valtioneuvostoon ja sen ministeriöihin sekä sen alaisiin valtionhallinnon virastoihin ja yksiköihin. Päätöstä ei sovelleta tasavallan presidentin kansliaan, riippumattomiin tuomioistuimiin ja riippumattomiin laillisuusvalvojiin, eikä̈ eduskunnan virastoihin ja eduskunnan alaisiin laitoksiin, kuten Kelaan. Päätöstä ei myöskään sovelleta kuntiin tai kuntayhtymiin.

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto johtaa koronaviestintää valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä. Viestintäosasto antaa tarvittavia määräyksiä ministeriöiden viestintäyksiköille koronaviestintätoimien toteuttamiseksi. Koronaviestintätoimien johtamisen ja yhteensovittamisen tueksi nimetään koronaviestinnän strateginen johtoryhmä.

Valtioneuvoston kanslian viestintäosasto yhteensovittaa valtionhallinnon virastojen ja muiden yksiköiden koronaviestintätoimia. Näiden viranomaisten tulee pitää viestintäosasto tietoisina niiden koronaviestinnän suunnitelmista ja toimenpiteistä. Muilta osin nämä virastot huolehtivat itsenäisesti viestinnästään. Viestintäosasto toteuttaa koronaviestintäkampanjoita yhteistyössä valtakunnallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa.

Valtioneuvoston kanslia ei anna viestinnän sisältöjä koskevia määräyksiä valtionhallinnon viranomaisille. Valtion tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa koskeva viestintä ei kuulu valtioneuvoston kanslian viestinnän johtamisen ja yhteensovittamisen piiriin.

Viranomaisilla ja virkamiehillä on velvollisuus viestiä edelleenkin vastuulleen kuuluvista asioista. Valmiuslain viestinnän johtamista koskevan pykälän käyttöönotto ei tätä velvollisuutta poista.

Tilanteen laajuus ja koronaviestinnän tehostaminen vaativat valtioneuvoston kanslian viestintäosaston vahvistamista muista ministeriöistä ja virastoista tehtävillä henkilösiirroilla. Valtioneuvoston kanslia sopii henkilöstöjärjestelyistä muiden viranomaisten kanssa.

Keskeisin perusoikeus valtionhallinnon viestinnän kannalta on oikeus saada tietoja viranomaisten julkisista päätöksistä ja niiden valmistelusta. Viranomaisilla on velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa, jotta kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan viranomaisen toiminnasta, vaikuttaa valmisteilla oleviin asioihin sekä valvoa etujaan ja oikeuksiaan.

Katso myös

EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa 29.5.2024

Europarlamenttivaalien eli EU-vaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.−4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.−1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x