Henkilötunnuksen uudistaminen käynnistyy

Valtionvarainministeriö on asettanut hankkeen henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin kehittämiseksi. Tavoitteena on varmistaa henkilötunnusten riittävyys, poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus ja sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä, sekä ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä.

Henkilötunnuksen uudistamisen työryhmä esitti aiemmin, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä. Työryhmän ehdotusta ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Valtionvarainministeriössä on jatkettu työtä valmistellen rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon.

– Hankkeessa on mukana laajasti toimijoita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tarkoituksemme on rakentaa toimiva sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla hankkeen tavoitteet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikutustenarviointi muutoksista on jo käynnistynyt ja ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkuvuonna 2021, toteaa hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana toimiva lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara.

Hankkeen tehtävänä on tuoda esiin henkilötunnuksen hyviä käsittelymenettelyjä ja ohjata toimintatapoja, jotta henkilötunnusta käytetään ainoastaan henkilöiden yksilöintiin ja erotteluun tietojärjestelmien välillä ja asiointitilanteissa. Hankkeessa arvioidaan myös, miten tiedon julkisuus vaikuttaa ei toivottuun tunnistuskäytäntöön.

Hankkeessa arvioidaan keinoja henkilötunnusten lisäämiseen

Hankkeessa arvioitavan suunnitelman mukaan henkilötunnusten riittävyyteen vastataan lisäämällä henkilötunnukseen uusia välimerkkejä nykymuotoisten tunnusten loppuessa vuoden 2023 alusta lähtien. Suomeen esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi muuttavien asiointia helpotetaan laajentamalla henkilötunnuksen myöntämistä rekisteröimällä henkilöt aikaisemmin väestötietojärjestelmään. Näin vähennetään myös organisaatiokohtaisten keinotunnusten määrää. Väestötietojärjestelmään lisätään uusia tunnistetietoja, joista käy ilmi minkä viranomaisen aloitteesta tunnus on myönnetty, miten henkilö on tunnistettu ja onko henkilö rekisteröity ilman kohtaamista.

Hallitusohjelmaan kirjattu henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen toteutetaan ryhtymällä viimeistään vuoden 2027 alusta lukien myöntämään henkilötunnukset sukupuolineutraalina henkilölle, jonka tiedot merkitään ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään. Sukupuolta ei voisi enää tämän ajankohdan jälkeen päätellä henkilötunnuksesta. Ennen tätä annettuja henkilötun-nuksia ei muutettaisi vaan ne säilyisivät nykyisenmuotoisena.

Henkilötunnuksen uudistamisen hanke yhdessä digitaalisen henkilöllisyyden kanssa rakentaa mahdollisuuksia yhdenvertaiselle ja sujuvalle identiteetinhallinnalle ja luotettavalle sähköiselle asioinnille. Hankkeiden lainsäädäntötyötä viedään eteenpäin samassa aikataulussa.

Katso myös

Digitaalisen identiteetin lompakko tulee vuonna 2026

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen ohjaamaan kansallisen digitaalisen identiteetin lompakon toteuttamista. Teknisestä toteutuksesta vastaa Digi- ja …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x