Tietosuojaviranomaiset jatkavat Yango-taksipalvelun tutkintaa

Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Alankomaiden ja Norjan tietosuojaviranomaiset ovat tutkineet Yango-taksipalvelun toimintaa Euroopan talousalueella.

Tietosuojavaltuutettu antoi 4. elokuuta Yandex LLC:lle ja Ridetech International B.V.:lle väliaikaisen määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirtämisen Venäjälle ja lopettamaan kerättyjen henkilötietojen käsittelyn 1. syyskuuta alkaen. Tietosuojavaltuutettu siirtää väliaikaisen määräyksen täytäntöönpanoa 26. syyskuuta asti asian jatkotutkintaa varten. Tietosuojaviranomaisten vastaanottamassa selvityksessä esitetään, että Venäjällä syyskuun alussa voimaan astunutta taksilainsäädäntöä ei sovelleta Yangon toimintaan Euroopan talousalueella.

Tietosuojavaltuutetun 4. elokuuta tekemä päätös tietojen siirron keskeyttämisestä tehtiin kiireellisessä menettelyssä, koska tietosuojavaltuutettu sai tiedon Venäjän lainsäädäntöuudistuksesta, joka tietosuojavaltuutetun silloisen arvion mukaan laajentaisi merkittävästi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n oikeutta saada taksitoiminnassa käsiteltäviä tietoja. Tällöin saadun tiedon perusteella tietosuojavaltuutettu piti todennäköisenä, että lainsäädäntöä sovelletaan myös Yangon Suomessa olevien asiakkaiden tietoihin.

Myöhemmin ilmi tulleiden tietojen perusteella tietosuojaviranomaisten on välttämätöntä jatkoselvittää Venäjän taksilainsäädännön tosiasiallista soveltumista Yango-taksipalvelun toimintaan. Vaikka uutta taksilainsäädäntöä ei sovellettaisikaan Yangon toimintaan, tietosuojavaltuutetun toimisto jatkaa taksipalvelun tiedonsiirtojen tutkintaa aktiivisesti yhteistyössä Alankomaiden ja Norjan tietosuojaviranomaisten kanssa. Osana tutkintaa arvioidaan myös yritysten toimittamaa selvitystä niiden toteuttamista ja suunnittelemista muutoksista henkilötietojen käsittelyyn.

Yangon henkilötietojen siirron lainmukaisuutta tutkitaan

Suomen, Alankomaiden ja Norjan tietosuojaviranomaiset ovat selvittäneet Yangon tiedonsiirtojen lainmukaisuutta jo ennen tietosuojavaltuutetun kiireellisen menettelyn alkamista. Tietosuojaviranomaisten tutkinnassa on käynyt ilmi, että Yango-taksipalvelun henkilötietoja on siirtynyt Venäjälle.

On mahdollista, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:llä on pääsy Venäjälle siirtyviin tietoihin taksilainsäädännön soveltamisalasta riippumatta, mutta tutkinta on kesken. Tällä hetkellä tietosuojaviranomaisten pääasiallisena tutkinnan kohteena on Yango-taksipalvelun henkilötietojen siirron lainmukaisuus kokonaisuudessaan.

Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa kieltää Yango-taksipalvelun toimintaa Suomessa, ainoastaan puuttua henkilötietojen käsittelyyn määräaikaisesti. Yhtiön mukaan taksipalvelun henkilötietojen käsittelystä vastaa Alankomaissa sijaitseva Ridetech International B.V., jolloin pysyvän henkilötietojen käsittelyä koskevan päätöksen voisivat tehdä ainoastaan Alankomaiden tietosuojaviranomainen tai Euroopan tietosuojaneuvosto.

Katso myös

Suuria määriä huumeita tuotu Suomeen

Liettualaisen järjestäytyneen rikollisuuden organisaation epäillään salakuljettaneen huumausaineita Suomeen marraskuusta 2023 tammikuuhun 2024 rekka-autojen lattialuukkuihin kätkettyinä. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x