Liikkumisvapautta suunnitellaan rajoitettavaksi

Hallitus esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille epidemia-alueille. Tavoite on vähentää kontakteja ja lähikontakteja muiden ihmisten kanssa alueilla, joissa koronavirustauti leviää kiihtyvästi ja hallitsemattomasti.

Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle harkittavaksi. Rajoitukset voitaisiin ottaa käyttöön niillä alueilla, joilla epidemia ei olisi torjuttavissa muilla toimilla. Rajoitukset eivät ole vielä voimassa, eikä niitä voida ottaa käyttöön, ennen kuin lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa.

Tilanne on Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä niin uhkaava, että taudin ilmaantuvuuden kasvaessa nykyisellä vauhdilla sairaanhoidon tarve kasvaa merkittävästi. Uudet virusmuunnokset ovat helpommin tarttuvia kuin epidemian alussa levinnyt alkuperäinen koronavirus. Helsingin ja Uudenmaan alueella arviolta jo kaksi kolmasosaa uusista koronavirustapauksista on virusmuunnosten aiheuttamia, Varsinais-Suomessa lähes puolet.

Liikkumista voidaan rajoittaa enintään kolme viikkoa kerrallaan

Liikkumisrajoitusten piiriin kuuluvilla alueilla asuinpaikasta olisi oikeus lähteä vain välttämättömästä syystä tai ulkoilun takia. Virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu olisi sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Ulkona liikkuessa olisi pidettävä riittävä etäisyys muihin ihmisiin. Kotieläimiä voisi ulkoiluttaa. Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset voisivat ulkoilla ja leikkiä ulkona yhdessä muiden lasten kanssa. Kotiin tai asuinpaikkaan on aina oikeus palata. Rajoitusalueella asuinkunnasta voisi poistua tai tulla toisesta kunnasta rajoitusalueelle vain välttämättömästä syystä. Sallittua olisi kuitenkin maahan saapuminen ja maasta lähteminen.

Lakiesityksessä ehdotetaan lisäksi kasvomaskipakkoa niillä alueilla, joilla liikkumisrajoitukset ovat voimassa. Vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneen tulisi käyttää kasvomaskia sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä. Poliisi voisi määrätä maskipakon rikkomisesta 40 euron rikesakon.

Jos liikkumisrajoitukset otetaan käyttöön, niiden yksityiskohdista viestitään erikseen. Ehdotuksen mukaan välttämätön liikkuminen olisi sallittua:

1) elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden, polttoaineen tai muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi

2) pankissa asioimiseksi sekä postin ja muiden lähetysten noutamiseksi ja lähettämiseksi

3) terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi taikka henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävään viranomaisasiointiin

4) virka- tai työsuhteeseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi taikka elinkeino- tai yritystoiminnan harjoittamiseksi

5) varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseen varhaiskasvatukseen, perusopetuslain (628/1998) tai Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) mukaiseen opetukseen tai toimintaan taikka lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutukseen tai tällaisen koulutuksen pääsy-, valinta- tai soveltuvuuskokeisiin taikka ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavaan tutkinnon kokeeseen osallistumisen vuoksi

6) yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi samoin kuin yksityisen yhteisön tai säätiön toimielimen kokoukseen osallistumiseksi tai toimielimen jäsenen tehtävien hoitamiseksi taikka yhteisön tai säätiön edustamiseksi tilanteissa, joissa osallistumisen, tehtävien hoitamisen tai edustamisen lykkäämisestä voisi aiheutua vahinkoa yhteisölle tai säätiölle, sen osakkeenomistajalle tai jäsenelle taikka jollekin muulle

7) varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi

8) läheisen henkilön hoivan tarpeen, kuolemanvaaran, kuoleman tai hautajaisten vuoksi, lapsen avun ja tuen tarpeen tai tapaamisoikeuden toteuttamiseksi, vammaisen henkilön avun ja tuen tarpeen toteuttamiseksi, tai vakiintuneen parisuhteen taikka muun näihin rinnastuvan merkitykseltään painavan syyn vuoksi

9) yksilöllisen sielunhoidollisen tapaamisen vuoksi uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa

10) henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevan rakennuksen, kiinteistön tai kulkuneuvon huoltamiseksi tai ylläpitämiseksi taikka asuinpaikan muuton vuoksi

11) henkilön vastuulla olevan eläimen hoitoa varten

12) henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle siirtymiseksi

13) pelastuslaissa (379/2011) ja muissa laeissa tarkoitettujen pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi.

Katso myös

Sisäministeriö valmistelee itärajalle rajavartiolain mukaisia rajoitustoimia

Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että sisäministeriö valmistelee rajavartiolain 16 §:n mukaisista rajoitustoimista esityksen valtioneuvoston istuntoon. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x