Turun seudulla tehdyssä taksiliikenteen valvontaiskussa ei havaittu vakavia puutteita

Lounais-Suomen poliisin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Verohallinnon yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa olivat pääosin asiat kunnossa. Turun seudulla 27.10.2023 toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin 42 taksia. Poliisi kirjoitti liikennevirhemaksuja neljälle ja kahdelle määrättiin pysäköintivirhemaksu.

Monen viranomaisen yhteisvalvonnalla valvotaan taksiliikennettä, vaikka poliisilla on päävastuu taksiliikenteen valvonnasta. Yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomainen tarkastaa omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

– Liikennevirhemaksuja annettiin siitä, että kuljettajan tai liikenneluvan haltijan nimi ei ollut nähtävillä matkustamossa tai liikennelupa ei ollut ajossa mukana kommentoi ylikonstaapeli Jarkko Leino valvonnan tuloksista.

– Positiivisena huomiona voidaan liikenneturvallisuuden näkökulmasta todeta, että ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista ja taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta. Pieniä puutteita havaittiin silti. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä ja sen myötä osaaminen pitäisi olla hyvällä tasolla, Leino toteaa.

Yhteistoiminta eri viranomaisten kanssa toimi hyvin ja tulevaisuudessa varmasti tullaan järjestämään vastaavia valvontaiskuja.

Pienet puutteet eivät vaaranna liikenneturvallisuutta

Toistuvasta valvonnasta huolimatta esiin nousevat yhä aiemmissakin valvonnoissa yleiseksi todetut puutteet tietojen esittämisessä sekä puutteet hintojen esittämisessä.  Kyseiset puutteet eivät varsinaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta, mutta ne vaikuttavat matkustajan ja kuluttajan oikeuksien toteutumiseen, kertoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava muun muassa siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä on asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi, toteaa Ruotsalainen.

Useat taksinkuljettajat pitävät kuljettajan nimen esillä oloa turvallisuusriskinä sekä loukkauksena yksityisyyttä kohtaan. Osa kuljettajista ei aio jatkossakaan pitää nimeään esillä oman turvallisuutensa vuoksi, koska takseissa on asiakkaina myös epämääräistä ainesta.

Verohallinto on valvonut taksialaa viime vuosina tiivisti. Yhteisvalvontoja pidetään tehokkaina ja vaikuttavina. Niiden avulla, tehokkaan riskienhallinnan lisäksi, on jatkuvasti nostettu ja nostetaan sekä taksialan yrityksiä että kuljettajia tarkempaan selvittelyyn.

Harmaan talouden torjunnassa pyrimme luonnollisesti löytämään verovelvoitteitaan välttelevät, tapahtuu välttely sitten tarkoituksellisesti tai muusta syystä, sanoo apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta. Alalle on tullut paljon pieniä toimijoita, ja sen myötä myös osaamattomuutta velvoitteista ja niiden hoitamisesta. Vaikeimpia valvontakohteita taksialalla ovat olleet vuokraus- ja alihankintajärjestelyt, joissa työnantajavastuuta hukutetaan ketjua alaspäin mentäessä. Puuttuva myynti ja pimeä työ ovat alan yleisimmät harmaan talouden ilmenemismuodot.

Tavoite on turvata kilpailuneutraliteetti puuttumalla petolliseen toimintaan alalla. Verovelvoitteiden laiminlyönti käy usein käsi kädessä muiden laiminlyöntien kanssa. Väärintoimijoilla on kuitenkin hyvä todennäköisyys jäädä kiinni, sanoo Valsi.

Katso myös

Kirjalansalmen sillan liikkeet ovat lisääntyneet

ELY-keskus vetoaa raskaan liikenteen kuljettajia noudattamaan Kirjalansalmen sillalle asetettuja liikennerajoituksia. Sillalla on havaittu raskaiden ajoneuvojen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x