Orjuuttava yhteiskunta

Eletään vuotta 10 000 eaa. Metsässä hiippailee oudon näköisiä ihmisiä. Tutkiessaan heitä, he ovat hyvin ystävällisen oloisi, onnellisia ja toisistaan huolta pitäviä. Nämä Metsästäjä-keräilijät ovat ihmisiä, jotka hankkivat ravintonsa suoraan luonnosta metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä. Tämä oli varhaisin tapa hankkia ravintoa, ja sitä esiintyy vieläkin joillain alkuperäiskansoilla. Vielä kymmenentuhatta vuotta sitten kaikki maailman noin kymmenen miljoonaa ihmistä olivat metsästäjä-keräilijöitä, sillä maanviljelyä ja karjankasvatusta ei vielä ollut keksitty.

Maatalouden kehityttyä 9000-7000 eaa. Alkoi metsästäjä-keräilijä ihmiset harventua. Samoihin aikoihin tapahtui hyödyllisten eläinten kotiuttaminen, ensiksi vuohi, sitten sika ja nauta. Näin päästiin maatalouden ohella eläinten hoitoon. Mikä aiheutti maatalouden synnyn? Ilmasto muuttui tuhansia vuosia sitten ja maa-alueet alkoivat muuttua vehreiksi alueiksi, jotka tuottivat ravintoa. Ihmiset yhdistyivät, oli loogista asettua paikoilleen. Alettiin rakentamaan majoja ja temppeleitä. Syntyi kyliä sekä kaupunkeja. Myöhemmin läänejä ja lopuksi valtioita. Väestö kasvoi ja ihmiset alkoivat kerätä omaisuutta – maata. Tästä alkoi koko orjuuttava yhteiskuntajärjestelmä.

Ihmiset siis asettuivat paikoilleen, viljellä maata ja hoitaa karjaa. Tuli ajatus siitä, että maa, eläimet jopa ihmisetkin voivat olla jonkun omaisuutta. Vuosituhansia aiemmin metsästäjä-keräilijät jakoivat käytännössä kaiken ja heidän tärkein tehtävänsä oli suojella toisia, sekä pitää itsensä hengissä. Lasten hoitaminen oli kaikkien velvollisuus ja samalla etuoikeus. Maatalouden kehittyessä keksittiin todella, että kaiken voi omistaa. Kuoleman jälkeenkin – perintönä toiselle ihmiselle.

Suurin ero ihmisissä oli se, että asettuneet ihmiset loivat kyliä ja yhteisöjä. Jos joku ulkopuolinen eksyi kylään, häntä ei katsottu hyvällä, häntä pidettiin vihollisena. Ihmiset haluavat kuulua johonkin ja nousevat helposti ulkopuolisia vastaan. Näin myös sodatkin ovat saaneet alkunsa. Sotien alkuperäiset tarkoitukset olivatkin suojella kyliä ja kaupunkeja, mutta myöskin vallasta haluttiin pitää kiinni. Kaikilla kylillä tai kaupungeilla oli päällikkönsä ja nämä valtaa pitävät halusivat osoittaa valtaansa toisille kylille ja asutuksille. Metsästäjä-keräilijät taas vaeltivat kaikessa rauhassa missä milloinkin ja tavattuaan lajitoverin, he eivät pitäneet toisiaan vihollisena vaan ystävinä ja jakoivat saaliinsa heidänkin kanssaan.

Maatalouden myötä alkoivat levitä myöskin epidemiat ja erilaiset virukset. Kokonaisia heimoja ja kyliä kuoli satojen tuhoutuessa, tautien johdosta sekä tulvien ansiosta. Ihmiset alkoivat kuvittelemaan, että jumalat rankaisivat heitä. Kun taas metsästäjä-keräilijät uskoivat henkiin, jotka auttoivat heitä kaikessa, eivätkä rankaisseet heitä. Näin ihmiset, jotka olivat asettuneet paikoilleen, alkoivat myöskin kehittämään erilaisia mystisiä tarinoita ja ”juonia” jumalista ja hengistä, jotka loppujen lopuksi muodostuivat kirkoksi. Kirkon ja jumalten avulla olikin helppo kiristää ihmisiä mm. veronmaksujen osalta. Tällöin kehitettiin myöskin ajatus synnistä. Suuret Jumalat olivat kaikkien katastrofien takana. Tähän jouduttiinkin luomaan oma tarinansa, jotka myöhemmässä vaiheessa papit ristivät uskonnoksi.

Tutkijat ovat löytäneet ”todisteita” rituaalimurhista jo vuosituhansien takaa. Kaikki eivät ole olleet pelkästään uskonnon vuoksi, vaan se oli jo kauan aikaa sitten tapa pitää oma kansa kurissa – pelotteluna ja kiristyksenä.

Vanhasta testamentista löytyy profeetta Samuelin teksti:
Nämä oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka hallitsee teitä. Hän ottaa teiltä poikanne ja tekee heistä sotilaita vaunujoukkoihinsa ja ratsuväkeensä, panee jotkut juoksemaan vaunujensa saattomiehinä ja tekee toisista tuhannen miehen ja viidenkymmenen miehen päälliköitä, tai hän teettää heillä omia kyntö- ja korjuutöitään sekä valmistuttaa itselleen sotatarvikkeita ja vaununvarusteita. Myös tyttärenne hän ottaa teiltä hajuvoiteiden valmistajiksi, keittäjiksi ja leipojiksi. Hän ottaa teiltä parhaat peltonne, viinitarhanne ja oliivilehtonne ja antaa ne omalle väelleen. Teidän parhaat orjanne ja orjattarenne, härkänne ja aasinne hän ottaa ja teettää niillä omia töitään. Hän kerää veroina kymmenykset lampaistanne ja vuohistanne, ja te itsekin joudutte hänen orjikseen.

Ensimmäiset valtiot kuten Mesopotamia Uruk tai faaraoiden Egypti olivat jo orjavaltioita. Egyptiläiset olivat asettuneet asumaan asunsijoilleen ja olivat hankkineet orjia itselleen. Orjat eivät siis olleet asettuneet sinne, vaan heidät pakotettiin yhteen ja liitettiin orjiksi. Orjuutta on siis tehty jo vuosituhansia.

Ensimmäisten pysyvien asutusten ja yksityisomistuksen keksimisen myötä ihmisen historiassa alkoi uusi aikakausi. Yksi prosentti alkoi alistaa 99 prosenttia. Vapauden, tasa-arvon ja veljeyden aika oli ohi. Orjakulttuuria on ollut kautta historian. Yhdysvalloissa orjia pidettiin vielä 1800-luvun loppuun saakka.

Usein toistettu teoria rahan synnystä on, että rahatalous syntyi vähitellen, kun yhteiskunnat kehittyivät monimutkaisemmiksi ja vaihtokauppa eli esineiden yhteismitallinen vaihtaminen toisiin esineisiin kävi epäkäytännölliseksi. Esineitä alettiin vaihtamaan rahaan ja rahaa taas muihin esineisiin. Rahana saatettiin käyttää monenlaisia tavaroita arvometalleista oravannahkoihin. Todisteita sellaisesta rahan syntyä edeltäneestä yhteiskunnasta, jossa talousjärjestelmä olisi perustunut kertaluontoiseen esineiden ja hyödykkeiden vaihtoon, ei kuitenkaan ole. Rahan todennäköisempi syntyhistoria liittyy muun muassa sumerilaisten kaupunkivaltioiden perimien verojen ja maksujen kirjaamiseen. Olihan se paljon helpompaa kerätä veroja rahasta, kuin esineistä.
(Lähde: Rutger Bregman 2021, Hyvä historia)

Metalleja, etenkin kultaa ja hopeaa, käytettiin laajalti maksuvälineenä jo tuhansia vuosia sitten. Kulta- ja hopeakappaleet olivat kuitenkin erikokoisia ja ne oli aina punnittava erikseen kaupanteon yhteydessä. Valtiollinen raha ja rahapolitiikka sai alkunsa, kun metallikappaleita alettiin lyödä tietyn kokoisiksi ja hallitsijat leimasivat ne arvon vakuudeksi. Ensimmäiset metallirahat lyötiin Lyydiassa noin vuonna 650 eaa. ja hopearahan lyönti Roomassa alkoi vuonna 268 eaa. Keisariajan Roomassa tärkein rahayksikkö oli hopeinen denarius, joka vastasi neljää sestertiusta. Keisariajan lopulla hopearahan arvo alkoi heiketä ja kultarahoista tuli yleisempiä maksuvälineitä niiden arvon vakauden ansiosta.

Kiinalaiset ottivat käyttöön setelirahan 800-luvulla. Setelit olivat suunnilleen nykyisen A4-arkin kokoisia riisipaperiarkkeja, ja niitä kutsuttiin ”lentäväksi rahaksi”. Vesileima keksittiin 1200-luvulla.

Setelit otettiin Euroopassa käyttöön 1600-luvulla, koska kolikot painoivat ja veivät liikaa tilaa. Edelläkävijöitä olivat ruotsalaiset, jotka olivat käyttäneet jopa 19 kilon painoisia kupariplootuja. Euroopan ensimmäiset setelit laskettiin liikkeelle Tukholmassa vuonna 1661. Seteleitä laskivat liikkeeseen keskuspankit. Aluksi ne sitoutuivat lunastamaan setelit tietyllä määrällä hopeaa ja myöhemmin kultaa, kun useimmissa maissa siirryttiin kultakantaan.

Kun raha oli keksitty, oli huomattavan helppoa kerätä veroa. Samoin rahan keksittyään keksittiin, että omaisuuden vaihtovälinettä voitiin lainata ja näin syntyi velka sekä korko. 1700-luvulle mentäessä asiat ryhtyivätkin menemään ihmiskunnan kannalta huomattavan huonoon suuntaa. Raha, joka keksittiin edellisellä vuosisadalla ja sodat, joita oltiin käyty maan omistuksen synnyttyä oli varsin huono yhdistelmä.
(Lähde: Wikipedia)

Mitä 1700-luvulla tapahtui?

1700-luvulla Rothschild oli kansainvälinen, saksanjuutalaista alkuperää oleva pankkiiri- ja liikemiessuku. Suvun perusti Mayer Amschel Rothschild (1744–1812), joka aloitti pankkitoimintansa Frankfurt am Mainissa 1700-luvun lopulla. Rothschildit keräsivät 1800-luvulla valtavan omaisuuden rahoittaessaan Euroopan hallituksia, kaivoksia ja rautateitä. Vaikka Rothschildien vaikutusvalta ja omaisuus ovatkin 1800-luvusta nykypäivään huomattavasti vähentyneet, heillä on yhä runsaasti varallisuutta sekä liiketoimintaa muun muassa pankki-, kaivos- ja viinialalla. Varhaisessa vaiheessa Mayer teki kauppaa eri ylhäisten sekä ruhtinaiden kanssa. Vuonna 1755 Mayer aloitti pankkiuransa Hanoverissa Saksassa, Oppeheimer perheen omistamassa pankissa.

Rothschild pyrki myöhemmin pitämään suvun omaisuuden suvun hallussa ja määräsi siksi testamentissaan suvun ulkopuolelle naineet naiset perinnöttömiksi. Tämän seurauksena suvussa alettiin harjoittaa paljon serkusten välisiä avioliittoja. Vuoteen 1905 mennessä suvun 58 avioliitosta tasan puolet oli ollut serkusten välisiä. Rothschildien dynastian yhtenäisyys ja menestys perustui suurelta osin juuri Mayer Rothschildin patriarkaalisuuteen ja vaatimukseen siitä, että Rothschildien on aina naitava vain juutalaisia. Monesti puhutaan verijuuresta.

Mayer Rothschild sai suojelijakseen Hessen-Kasselin kruununprinssi Vilhelmin, joka teki hänestä vuonna 1769 hovifaktorinsa. Vilhelmistä tuli myöhemmin Hessenin maakreivi ja vaaliruhtinas, ja hän antoi vähitellen raha-asiansa Rothschildin hoidettaviksi. Vuoteen 1796 mennessä Rothschildin omaisuus oli kasvanut nopeasti suureksi, kun hän oli ryhtynyt antamaan asiakkailleen luottoa, ja hänestä oli tullut yksi Frankfurtin rikkaimmista juutalaisista. Hän liittyi lainakonsortioihin ja hänestä tuli hovien rahoittaja. Ranskan vallankumouksen aikana Rothschild hankki tarvikkeita Itävallan armeijalle brittiläisillä kolikoilla ja toi maahan englantilaisia tekstiilejä. Rothschild aloitti jo varhaisessa vaiheessa sotien rahoittamisen. Rothschild rahoittikin monenmoisia sotia kautta historin, siten, että sotien voittajien oli maksettava häviäjien velat.

Rothschildit eivät olleet ainut suku, kuka tätä harjoitti. Näitä oli useampi, mutta he olivat ehkä tunnetuin juuri 1700-1800 luvulla.
(Wikipedia)

Samoihin aikoihin on perustettu Illuminati. Illuminaatti järjestön säännöt kirjoitettiin salassa viiden miehen toimesta 1.5.1776. Illuminatin perustajana toimi Adam Weishaupt (Jesuiitta oppinen). Adam Weishauptin rahoittajana ja määräysvaltaisena jäsenenä toimi Mayer Amschel Rothschild. Illuminati on latinaa ja tarkoittaa valaistuneet. Se oli jo v. 1776 salaseura.  Sen tavoite oli korostaa järkeä ihmisten ajattelussa sekä vähentää kirkon ja valtion valtaa. Saavuttaakseen järjestönsä tavoitteet jäsenten piti tehdä havaintoja, koota tietoa ja toimittaa salaisia raportteja ylimmilleen. Tätä kautta järjestö tavoitteli mahdollisuutta valvoa yleistä mielipidettä, rajoittaa vallanpitäjien valtaa, rajoittaa kumouksellisten ja taantumuksellisten toimintaa sekä valaa pelkoa vihollisiinsa. Järjestön kerrottiin omaksuneen kuuliaisuuden jesuiittojen opeista, kokeet ja seremoniat vapaamuurareilta sekä maanalaiset mysteerit ja pelottomuuden temppeliherroilta. 1700-luvulla oli jo käytössä rahallinen ja seksuaalinen lahjonta. Tällöin käytettiin myös orjuutta poliittisilla kiristyksillä, konkurssiuhkilla, paljastamisilla jne.
(Lähde: Wikipedia)

Tässä oli vain yksi esimerkki 1700-1800 lukujen vaihteesta, miten raha ja sodat vaikuttivat ihmiseen ja elämiseen. Orjayhteiskunta ei todellakaan ollut hävinnyt mihinkään. Ihmisiä alettiin orjuuttamaan eri tavalla, kuin tuhansia vuosia aiemmin. Lainoilla kyettiin määrittämään korkeakorkoiset lainat ja vuosisatoja sitten toden totta sotien voittajat joutuivat sitoutumaan häviäjien velanmaksuista ja koroista.

Nyt 2000-luvulle tultaessa kaikki ihmiset tietävät kuka maailman omistaa. Omistajia on se sama 1%, jotka ”orjuuttavat” 99% ihmisistä. Pankit, sotateollisuus, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus sekä energiateollisuuden hallitessa maapalloamme, joudumme alistumaan aivan samalla tavoin kuin aikoinaan muutama tuhat vuotta sitten. Tänä päivänä se on vain ”laillistettu” näille teollisuuden aloille. Me olemme hyväksyneet kaiken tämän.

Koska kaikki muuttuu? Nyt 2020-luvulle astuessamme olemme jo alkaneet nähdä muutoksen tuulet. Ihmiset ovat havahtuneet, että kaikki kuuluu ”systeemiin” ja sen murtamisessa kestää aikaa. Suurin osa ihmisistä ei edes ole vielä havahtunutkaan koko asiaan. Ihmiset yleensä reagoivat asioihin, kun se kolahtaa omaan nilkkaan, niin tässäkin tapauksessa. Kyse on siis havaitsemisesta, ymmärtämisestä sekä puuttumista siihen, mitä ympärillämme tapahtuu. Aikaa on kulunut nyt vuosituhansia, jonka olemme hyväksyneet. Kauan haluamme toimia vielä ”systeemin” alaisuudessa on meistä itsestämme kiinni.

Äänestäkää hyvät ihmiset, äänestäkää!

Janne Laakso
Latest posts by Janne Laakso (see all)

Katso myös

Suomalaisessa yhteiskunnassa verovarojen varastaminen on sallittua

Hyvä esimerkki hyväksytystä verovarojen varastamisesta on useat julkisen sektorin virastot ja niiden henkilökunta. Virastojen valetyöpaikoissa …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x