Luonnonkosmetiikka ei ole synteettistä parempi

Luonnonkosmetiikkaan liittyvissä kirjoituksissa luodaan usein mielikuvia luonnonmukaisista ja turvallisemmista valmisteista synteettisiin verrattuna. Luonnosta peräisin olevista ainesosista valmistetut kosmetiikkavalmisteet eivät välttämättä ole turvallisempia kuin synteettiset kosmetiikkavalmisteet. 

Kosmetiikkavalmiste, kuten ihovoide, hiustenpesuaine, meikkivoide, luomiväri tms. voi sisältää vain luonnosta peräisin olevia ainesosia, synteettisiä ainesosia, tai molempia. Valmisteen on oltava tavanomaisissa olosuhteissa käytettynä turvallinen ihmisten terveydelle raaka-aineista riippumatta.

Kosmetiikkavalmisteen turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät, joista käytetyt raaka-aineet ovat vain yksi osa.  Turvallisuudessa keskeistä on tuotantotavat. Hyvät tuotantotavat -standardi antaa ohjeita tuotannon eri vaiheisiin ja auttaa minimoidaan riskitekijät, jotka saattaisivat heikentää valmisteen laatua.

Yleisimpiä kosmetiikan aiheuttamia haittavaikutuksia ovat erilaiset ärsytysoireet, herkistymiset ja allergia. Yksilötasolla tällaisia voi tulla, vaikka valmiste olisi täysin lainsäädännön mukainen. Valmisteet, joiden ainesosat ovat luonnosta peräisin eivät tee tähän poikkeusta.

Kosmetiikka ja hajusteallergia − ovatko eteeriset öljyt ratkaisu?

Kosmetiikkavalmisteissa käytetään hajusteraaka-aineita, jotka voivat olla täysin synteettistä alkuperää tai luonnosta peräisin. Käytetyissä hajusteraaka-aineissa voi olla herkistäviksi tunnistettuja ainesosia. Hajusteraaka-aineena luonnon eteeriset öljyt eivät ole turvallisempia kuin synteettisesti valmistetut hajusteet. Eteeriset öljyt ovat voimakkaita usean ainesosan seoksia. Jos ei ole tiedossa mistä kyseinen seos koostuu, niin voi tietämättään altistua useille herkistäville ainesosille. Ehkä myös niille, joille tietää olevansa jo herkistynyt.

Eteeristä öljyä sisältävissä kosmetiikkavalmisteissa on oleellista, että valmistaja on selvittänyt eteerisen öljyn koostumuksen ja merkinnyt kosmetiikkavalmisteen ainesosaluetteloon ainesosat.

Kosmetiikkapakkauksen ainesosaluettelosta selviää hajusteet. Hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmien sekä niiden raaka-aineiden mukanaolo on ilmoitettu ainesosaluettelossa termeillä ”parfum” tai ”aroma”. Tällä hetkellä tunnetaan 26 herkistäväksi tunnistettua hajusteainesosaa. Nämä hajusteainesosat on ilmoitettava ainesosaluettelossa pitoisuuden ylittäessä tietyt raja-arvot.

Kemikaalittomia tuotteita ei ole olemassa

Mielikuva kemikaalittomuudesta on väärä, sillä kemikaaleja on kaikkialla. EU:n kemikaalilainsäädännössä kemikaali on aine tai seos. Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet lukuunottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.

Sama lainsäädäntö kaikilla ainesosilla

EU:n kosmetiikka-asetus (EY) 1223/2009 on EU-alueella suoraan sovellettavaa kosmetiikkalainsäädäntöä. Asetuksessa ei määritellä, mitä luonnonkosmetiikka on. Kosmetiikkavalmisteen ainesosia koskevat samat lainsäädännön vaatimukset riippumatta siitä, onko ainesosa peräisin luonnosta tai onko ainesosa valmistettu tehtaassa. Vastuu valmisteen lainsäädännön mukaisuudesta on valmisteen vastuutahoilla, eli valmistajalla, EU-maahantuojalla ja jakelijalla. Valmistaja on vastuussa valmisteesta, kun valmistus tapahtuu Euroopan unionin alueella.

Katso myös

Keskussairaalat säilyvät kaikilla hyvinvointialueilla

Sairaala- ja päivystysverkon muutoksia on tehty hallituksen toimesta perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x