Hankkeiden lykkääntyminen uhkaa rakennustuotantoa

Rakentaminen on jatkunut odotettua pienemmin  häiriöin, eikä tilanne ole suuresti muuttunut kevään jälkeen. Uhkakuviin nousevat hankkeiden siirtymiset, julkisen- ja sijoittajakysynnän heikentyminen sekä hankerahoituksen saatavuuden vaikeutuminen.

Rakennusteollisuus RT toteutti kyselyn jäsenyrityksilleen, johon vastanneista yrityksistä yli neljännes on kohdannut käytännössä hankkeen tai tilauksen lykkääntymiseen koronaepidemian seurauksena. Vastaajista 64 prosenttia piti tilaajien lykkäämispäätöksiä todennäköisinä.

Sijoittajakysynnän ja julkisen kysynnän vähenemisen koetaan haittaavan nyt enemmän kuin keväällä. Sen sijaan kuluttajakysyntä ja korjausrakentaminen ovat pitäneet pintansa vähän paremmin.

– Parempaa hetkeä julkisille investoinneille ei pysty keksimään. Hankkeiden lykkäämisen sijaan varsinkin kuntien kannattaa ennemminkin aikaistaa suunnitelmia. Pakolliset hankkeet ja korjausvelka kannattaa nyt kääntää palvelemaan talouden elpymistä ja työllisyyttä, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo toteaa.

Yli 60 prosenttia yrityksistä vastasi, että hankerahoituksen ehtyminen haittaa tuotantoa tällä hetkellä. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta arvioi hankerahoituksen saatavuuden vaikeutuvan jatkossa, mikä heijastuu etenkin asuntotuotantoon.

Rakennusalan yritykset ovat saaneet pidettyä tuotantonsa varsin hyvin käynnissä kesäkuukausien aikana. Huoli toiminnan hidastumisesta ja työmaiden tai tehtaiden sulkemisesta koronan vuoksi on hieman helpottanut epidemian suvantovaiheen aikana. Epävarmuus tulevaisuudesta on kuitenkin edelleen suurta. Koronakriisin arvioidaan vaikuttavan rakentamiseen viiveellä.

Asuntotuotanto on säästynyt pahimmalta

Rakennusliikkeiden suunnitelmat asuntotuotannon tämän vuoden aloitusmääristä ovat kasvaneet kevääseen verrattuna. Etenkin kuluttajakysyntä on ollut odotettua vahvempaa. Epävarmuus asuntorakentamisessa on kuitenkin edelleen suurta.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset arvioivat aloittavansa kuluvana vuonna kaikkiaan runsaan 13 000 asunnon rakentamisen. Näistä reilu puolet on omaa perustajaurakointia eli yksityisille henkilöille suunnattuja omistusasuntoja ja toinen puoli ammattimaisille sijoittajille eli käytännössä vuokrakäyttöön suunnattuja asuntoja.

Suunniteltujen asuntoaloitusten määrä kasvoi elokuun kyselyssä noin tuhannella asunnolla verraten edelliseen, toukokuussa tehtyyn kyselyyn, jolloin suunnitelmat puolestaan putosivat peräti neljänneksellä koronakriisiä edeltäviin odotuksiin nähden.

– Asuntorakentaminen näyttää kuluvana vuonna säästyvän pahimmalta skenaariolta. Kevättä paremmat odotukset asuntoaloituksista kertovat siitä, että yritykset ovat valmiita käynnistämään asuntohankkeita, mikäli talouden toipuminen toisen korona-aallon pelosta huolimatta jatkuu”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

Vihmo muistuttaa, että koronakriisi ei ole vähentänyt uusien asuntojen tarvetta. VTT:n tutkimuksen mukaan Suomessa tarvitaan vuosittain kaikkiaan noin 35 000 uutta asuntoa.

Tuotannossa on varauduttu talouden ja rakentamisen hidastumiseen. Myynnissä olevien asuntojen määrä on matalalla tasolla, ja uusiin asuntoaloituksiin vaadittavat ennakkovarausasteet ovat yhä korkeat, keskimäärin 47 prosenttia. Rakennusluvat ovat yhä laskusuunnassa. Rakennusyritysten suhdannenäkymät ovat EK:n suhdannebarometrin mukaan kaikista toimialoista heikoimmat ja yritykset ennakoivat koronakriisin vaikutusten olevan edessäpäin.

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen määrää. Siihen osallistuvat Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenyritykset, joiden joukossa on suurimpien asuntorakentajien lisäksi myös useita pienempiä toimijoita. Kyselyn ulkopuolelle jäävät yleishyödyllisten yhteisöjen rakennuttama vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto ja tuettu vuokra-asuntotuotanto sekä muiden kuin Talonrakennusteollisuuden jäsenten asuntotuotanto.

Rakennettu ympäristö palveluineen työllistää joka viidennen suomalaisen, yli 500 000 ihmistä. Rakentamisen vuosittainen liikevaihto on yhteensä 35 miljardia euroa, ja rakennusinvestoinnit muodostavat lähes 60 prosenttia Suomen kaikista investoinneista.

Katso myös

Vuonna 2026 vastuu toimivista palovaroittimista on taloyhtiöillä

Pelastuslain uudistus tuo muutoksen, joka koskettaa myös vanhoja rakennuksia. Aiemmin palovaroittimet ovat olleet taloyhtiön vastuulla …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x