Tatuointi- ja kestopigmentointivärit voivat aiheuttaa syöpää

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti yhteensä 20 tatuointi- ja kestopigmentointiväriä.  Kahdeksan niistä sisälsi kemikaaleja, jotka saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä. Värit sisälsivät erilaisia aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä tai raskasmetalleja.

Testatut värit hankittiin kotimaisilta yrityksiltä, yhdestä EU-alueelle sijoittuneesta verkkokaupasta ja yhdestä EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta. Testatuista väreistä kuusi oli pigmentointeihin tarkoitettuja värejä ja 14 tatuointivärejä. Viranomaiset eivät Suomessa aiemmin ole testanneet tatuointi- ja kestopigmentointivärejä.

Väreistä testattiin, sisältävätkö ne aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH- yhdisteitä tai raskasmetalleja, esimerkiksi lyijyä tai nikkeliä. Useat näistä aineista luokitellaan terveydelle vaarallisiksi aineiksi, muun muassa syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi, lisääntymiselle vaarallisiksi eli niin sanotuiksi CMR-aineiksi sekä ihoa herkistäviksi ja ärsyttäviksi aineiksi. Tutkimustulosten perusteella näiden aineiden tiedetään tai epäillään aiheuttavan haittavaikutuksia ihmisissä tai koe-eläimissä.

Testattujen aineiden pitoisuudet kahdeksassa tuotteessa ylittivät Euroopan Neuvoston tatuointi- ja kestopigmentointivärejä koskevan suosituksen enimmäispitoisuusrajat. Pitoisuusrajat on annettu väestön terveyden turvaamiseksi.

Tatuointivärien aineita ei ole suunniteltu pistettäväksi ihon alle

Tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineista vain osa jää tatuointikohtaan ja suuri osa kulkeutuu eri puolille elimistöä. Aineille altistuminen voi kestää koko eliniän ajan.

– Tatuointiväreissä käytettyjä aineita ei ole alun perin suunniteltu pistettäväksi ihon sisään, eikä niiden turvallisuutta ole juurikaan tutkittu tässä käyttötarkoituksessa. Värien sisältämät vaaralliset aineet saattavat aiheuttaa riskejä ihmisen terveydelle. Riittämättömien tutkimustietojen vuoksi turvallisen pitoisuusrajan asettaminen ei usein ole mahdollista, ylitarkastaja Petteri Talasniemi Tukesista kertoo.

Tatuointivärien sisältämät herkistävät aineet ja ärsyttävät aineet voivat aiheuttaa allergista kosketusihottumaa ja muita paikallisia ihoreaktioita. Tatuointivärien ja syövän välisestä yhteydestä ei ole saatavilla riittävästi tutkimustietoa.

– Tatuointivärien sisältämistä syöpä- ja lisääntymisvaarallisista aineista aiheutuvia terveysriskejä ei voida kuitenkaan poissulkea. Aineet saattavat lisätä ihmisellä syövän riskiä, olla haitallisia lisääntymiselle tai aiheuttaa muita haittoja, Petteri Talasniemi sanoo.

Tukesin testauttamien kahdeksan tuotteen vaarallisten aineiden pitoisuudet ylittivät myös Euroopan kemikaaliviraston lausunnossa asetetut enimmäispitoisuusrajat. Koska melkein puolessa nyt testatuissa tuotteissa enimmäispitoisuusrajat ylittyivät, Tukes tulee jatkamaan tatuointivärien valvontaa myös tulevina vuosina.

Katso myös

Onko koirasi ilmoitettu rekisteriin?

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat olleet pakollisia tammikuusta 2023 alkaen. Jos koiran haltija ei ole …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x