Koronavirus muuttaa työn tekemisen tapoja

Koronan kaltaiset epidemiat pakottavat yritykset kehittämään teknologiavälitteistä työskentelyä. Myös asiantuntijoiden tekemä keikkatyö yleistyy, sillä työelämän nopea muutos edellyttää osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Jatkossa erityisesti asiantuntijatyössä työt jakaantuvat entistä useammin ns. 80­-20-mallin mukaisesti, sanoo LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist.

Tällöin työntekijän tekemästä työajasta esimerkiksi 80 prosenttia olisi tehtävään sidottua palkkatyötä ja loput 20 prosenttia oman osaamisen myymistä eri alustojen tai projektien kautta asiantuntijaryhmien käyttöön.

– Nopeat, väliaikaiset asiantuntijaryhmät hyödyntävät digitaalisia teknologioita ja pystyvät ratkomaan erilaisia ongelmia ajasta ja paikasta riippumatta. Ryhmät pystyvät kytkemään yhteen nopeasti erilaista asiantuntemusta yli yksikkö-, organisaatio- ja maarajojen, Blomqvist toteaa.

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia

Työntekijälle kuuluminen asiantuntijaryhmään voi olla keino ylläpitää omaa osaamista ja kokea työn merkityksellisyyttä. Yritykselle oman työntekijän lainaaminen asiantuntijatiimiin on mahdollisuus saada uutta tietoa omaan organisaatioon. Ennen kaikkea asiantuntijatiimit voivat olla mahdollisuus saada sellaista osaamista hetkeksi käyttöön, jota ei muuten olisi tarjolla.

Nuoret työntekijät etsivät työltä ennen kaikkea merkityksellisyyttä ja joustavuus voi olla yksi keino tehdä työpaikka kiinnostavaksi.

– Tällä tavoin asiantuntija voidaan saada mukaan projektiin esimerkiksi 30 prosenttisesti kolmen kuukauden ajaksi. Joku voi haluta asua Etelä-Karjalassa ja myydä osaamistaan nopeiden tiimien kautta maailmalle ja toinen puolestaan tehdä töitä täkäläiselle yritykselle, vaikka ei haluisi muuttaa Etelä-Karjalaan, Blomqvist toteaa.

Uudet mallit yleistyvät

Uudet organisoitumistavat leviävät työyhteisöissä yleensä edelläkävijöiden kautta. Teknologia mahdollistaa jo nyt yli rajojen tapahtuvan yhteistyön, mutta suuret massat siirtyvät käyttämään uusia työtapoja yleensä isojen mullistusten tai pakon edessä. Paraikaa monet yritykset joutuvat järjestämään työteon tapoja uudelleen koronaviruksen aiheuttamien matkustuskieltojen ja kotikaranteenien takia.

– Työmatkustaminen vähenee. Taustalla vaikuttavat koronan kaltaiset epidemiat, ilmastonmuutos ja säästösyyt. Tavat ihmisten kohtaamiseen muuttuvat. Uudet työnteon mallit tulevat yleistymään Suomessa seuraavan viiden vuoden aikana, Blomqvist uskoo.

Blomqvist on tutkinut digitalisaatiota ja uusia organisoitumismuotoja jo pitkään. Innoitus tutkia teknologiavälitteistä nopeaa organisoitumista lähti liikkeelle hänen työskennellessään vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa. Piilaaksossa paljon osaamista on kasaantunut pienelle alueelle ja ratkaisuja ongelmiin syntyy tiiviissä kanssakäymisessä koko ajan.

– Kun palasin Suomeen, huomasin, että meillä on hajallaan hyvin edistynyttä tutkimusta ja ideoita, mutta ne eivät realisoidu samalla tavoin uusiksi innovaatioiksi. Heräsi kysymys, kuinka Suomessa voitaisiin yhdistää hajallaan oleva osaaminen tilapäisiksi ryhmiksi, joissa voidaan nopeasti ratkoa bisneksen ongelmia tai luoda uutta, Blomqvist kuvaa.

Epäonnistuminen opettaa

Blomqvist tutkii eri yritysten onnistumisia ja epäonnistumisia. Ideana on tutkimuksen kautta mallintaa uudenlaisia toimintatapoja ja oppia edelläkävijöiden kokemuksista.

– Suurin osa yrityksistä yrittää luoda uutta yritystoimintaa tai innovaatioita ja epäonnistuu. Tutkijan näkökulmasta ne voivat olla joskus kiinnostavampia kuin onnistumiset, sillä niistä opitaan paljon.

Yritysten välisessä verkostoyhteistyössä epäonnistumisten yhteinen nimittäjä on usein eri tavoitteiden yhteensovittamisen vaikeus, kommunikaatio-ongelmat sekä resurssien puute. Onnistumista taas ennakoivat erilaisten asiantuntijoiden yhteen tuominen ja pehmeät taidot, kuten kommunikaatio, sitoutuminen ja luottamus. Myös teknologiavälitteinen yhteistyö vaatii osallistujilta kommunikaatio- ja yhteistyöosaamista onnistuakseen.

Katso myös

juoko kissa

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x