Eläinsuojelutarkastuksissa laiminlyönnit kaksinkertaistuivat

Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten vastaista menettelyä 30 prosentilla tuotantoeläintiloista. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista.

Otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin vuonna 2019 379 tuotantoeläintilalla, joista 345:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Tarkastetuista nautatiloista (171) laiminlyöntejä havaittiin 34 prosentilla tiloista, mikä on lähes kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 30 prosenttia todettiin vasikoilla. Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 32. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 41 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (27 %). Turkiseläintiloja tarkastettiin 31 ja niistä 35 prosentilla havaittiin puutteita.

Yleisimmin puutteita nauta-, sika-, lammas- ja turkiseläintiloilla havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa.

– Valvontatulosten analyysin mukaan riskiotanta toimi viime vuonna hyvin. Valvontatulosten heikkeneminen otantatiloilla ei välttämättä tarkoita tilanteen huononemista pitopaikoissa yleisemmin, vaan se voi tarkoittaa myös, että meillä on ollut riskiperusteet kohdillaan: Mitä paremmin valvonta kohdentuu riskitiloille, sitä todennäköisemmin myös laiminlyöntejä löytyy, sanoo ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta.

Joka kymmenes epäilyn perusteella tehty käynti johti kiireellisiin toimiin

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä ylitti 6 000 tarkastuskäynnin rajan jo viidettä vuotta peräkkäin. Tarkastuskäyntejä oli yhteensä 6 358. Näistä joka neljäs oli uusintatarkastus, joilla varmistettiin, että aiemmin annettuja määräyksiä oli noudatettu. Kuten aiempinakin vuosina, suurin osa tarkastuksista kohdistui koiriin, kissoihin, nautoihin, siipikarjaan ja hevosiin.

618 tarkastuskäynnillä (10 % käynneistä) havaittiin vakavia laiminlyöntejä, ja viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. 29 prosentissa käynneistä (1 833 kohteessa) havaittiin epäkohtia, joihin puututtiin kielloin tai määräyksin tarkoituksenaan saattaa eläinten pito heti tai määräajassa lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin. Eläinkuljetuksissa laiminlyöntejä paljastui 12 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista. Epäkohtien osuus nousi edellisvuodesta (6 %) usean vuoden hyvän kehityksen jälkeen.

Katso myös

Suositus hoiva-avustajan työstä on uudistettu

Hoiva-avustajan koulutusta, osaamisvaatimuksia ja tehtävänkuvaa koskeva suositus on päivitetty. Hoiva-avustajan koulutus kiinnostaa opiskelijoita, ja sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x