Digitalisoinnin kevennettävä yrittäjien byrokratiaa

Yrittäjiä ei pidä velvoittaa digitaaliseen viranomaisasiointiin ennen kuin kunkin viranomaisen digitaaliset asiointipalvelut toimivat laadukkaasti ja niiden käyttöön on tarjolla riittäväsi ohjausta ja tukea. Esimerkiksi tulorekisterin käyttöönotossa nämä ehdot eivät ole valitettavasti kaikilta osin täyttyneet, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä toteaa.

Valtiovarainministeriön työryhmä esittää, että yritykset ja elinkeinonharjoittajat velvoitetaan sähköiseen viranomaisasiointiin siirtymäajan jälkeen vuoden 2023 alusta. Suomen Yrittäjät edellyttää työryhmän tavoin, että asioinnin digitalisoimisen on aina kevennettävä yrittäjien hallinnollista taakkaa.

Järjestö edellyttää, että valtiovarainministeriö seuraa ja tukee viranomaisten asiointipalvelujen digitalisointisuunnitelmien laadintaa ja toteutumista siirtymäaikana. Samalla on ratkaistava, miten toimitaan niissä tilanteissa, joissa jonkun viranomaisen asiointipalvelun käytettävyys ja asiakastuki on puutteellista vielä siirtymäajan jälkeenkin.

Asioinnin määrän on vähennyttävä ja laadun parannuttava

– Digitaaliseen viranomaisasiointiin siirtymisen on aina tarkoitettava, että yrittäjän asiointi helpottuu ja sen tarve vähenee. Myös yrittäjän asiointikustannusten on laskettava ja palvelutason parannuttava, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Kun digitalisointi tehdään asiakaslähtöisesti, järkevöittää se viranomaistoimintaa, vähentää hallinnollista kuormaa, nostaa laatua ja aikaansaa säästöjä. Yrittäjät suhtautuvatkin Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan valtaosin myönteisesti julkisten palveluiden ja asioinnin digitalisointiin.

– Asiointipalvelut on digitalisoitava huolella, ajan kanssa, erityisryhmät huomioiden ja sen vaikutuksia pienyrittäjiin seuraten. Viranomaisille on luotava selkeät mittarit asiointimäärien ja -laadun seurantaan, Toivonen muistuttaa.

Asiointiluukkuja ja prosesseja pitää yhtenäistää

Yrittäjäjärjestö vaatii, että digitalisoinnissa yritysten asiointiluukkujen määrää vähennetään ja lupa- ja käsittelyprosesseja yhtenäistetään. Viranomaispalveluihin tunnistautumisen ja niiden käyttöön valtuuttamisen on toimittava kaikissa tilanteissa. Sama koskee tietoliikenneverkkoja.

– Kertaalleen yrittäjältä kysyttyjen tietojen on hänen niin toivoessa liikuttava saumattomasti viranomaiselta toiselle. Yrittäjän luovuttamien tietojen turvallisuus on pystyttävä takaamaan, kun tieto liikkuu järjestelmästä toiseen, Joonas Mikkilä sanoo.

Ohjauksen ja tuen kysyntä on sitä pienempi, mitä käyttäjäystävällisempiä palvelut ovat. Yrittäjäasiakkaat on siksi otettava mukaan palveluiden kehittämiseen.

Katso myös

Julkisyhteisöjen velka 75,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen

Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,7 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2023. Alijäämä …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x