Uutisotsikot

Sairaus- ja muiden päivärahojen perusteena on nyt vuositulo

Sairausvakuutuslaki on muuttunut vuoden alusta. Nyt päivärahat määräytyvät edeltävän 12 kuukauden tulojen mukaan, eikä verotustietojen tai työnantajan ilmoittaman kuuden kuukauden tulojen mukaan.

Tulorekisteritiedot määräävät vanhempainpäivärahojen, erityishoitorahan, sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahan euromäärän. Perusteena on vuositulo, joka lasketaan päivärahaoikeuden alkamisesta alkaen 12 edelliseltä kalenterikuukaudelta. Eli tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Päivärahojen määrä ei enää perustu verotustiedoista saataviin palkkatuloihin eikä edeltävän kuuden kuukauden ajalta ansaittuihin palkkatuloihin, vaikka kyse olisi palkkatyötä tekevän henkilön päivärahasta.

Asia ei hoidu vaikka työantaja ilmoittaa maksetut palkat tulorekisteriin. Työnantajan täytyy edelleen hakea päivärahaa, jos palkkaa maksetaan sairaus-, kuntoutus- taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta.

Jos työnantaja on maksanut palkkaa työntekijän poissaolon ajalta, Kela maksaa päivärahan työnantajalle. Jos tulorekisteristä puuttuu palkkatietoja, työnantaja saa päivärahan liian pienenä. Työnantajan kannattaa tarkistaa päivärahapäätöksistä, että Kela on huomioidut palkat oikein.

Katso myös

CPAP-laitehoito lievittää hyvin uniapnean oireita

Unenaikaista hengityshäiriötä hoidetaan yleensä ylipainehengityslaitteella eli CPAP-laitteella. Hoito ei edistä kuitenkaan terveellisten elintapojen omaksumista pirstaleisen …