Tupakointi ei ole yksityisasia

Tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttöä perustellaan usein sanomalla ”se nyt vaan on mun juttu”. Näin ei aina ole. Nikotiini tuottaa riippuvuutta ja siitä eroon pääseminen saattaa vaatia useamman yrityksen, läheisten ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten tukea. Tupakansavulle ja –tumpeille altistuvat usein myös tupakoitsijan lähellä olevat ja asuvat ihmiset.

Tupakansavulle altistuminen tuottaa samoja terveyshaittoja kuin tupakointi eli riskiä sairastua keuhkosyöpään, keuhkoahtaumatautiin, sepelvaltimotautiin sekä aivoverisuonten sairauksiin. Tupakansavulle altistuminen pahentaa monien pitkäaikaissairauksien oireita, erityisesti hengityssairailla. Terveille ihmisille tupakansavu ja -haju ovat ennen kaikkea viihtyvyyshaitta omassa kodissa. Näistä syistä esimerkiksi naapurin tupakointi ei ole yksityisasia.

Ulkopuolisten tupakansavulle altistumista on onnistuneesti vähennetty rajoittamalla tupakointia työpaikoilla, ravintoloissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa julkisissa tiloissa. Samalla myös kotona tupakoinnin määrä on merkittävästi vähentynyt.

Lisää savuttomia alueita kuitenkin tarvitaan, sillä moni altistuu tahtomattaan omassa kodissaan passiiviselle tupakoinnille. Asunto-osakeyhtiölakia on syytä muuttaa niin, että tupakointikiellosta parvekkeilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa voitaisiin päättää enemmistöpäätöksellä. Samalla saavutettaisiin myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä tupakantumpit ovat myrkyllistä maatumatonta ongelmajätettä.

– Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on esittänyt 44 tupakkapoliittista toimenpide-ehdotusta matkalla savuttomaan Suomeen. Itse nostaisin niistä merkittäviksi sekä verotukselliset keinot että riippuvaisille suunnatun vieroitustuen, Hengitysliiton puheenjohtaja, dosentti ja ylilääkäri Tuula Toljamo sanoo.

– Maailman keuhkopäivänä 25.9. voimme olla ylpeitä Suomesta, jossa nähdään perus- ja erityispalvelujen hoitoketjun vieroitusosaaminen tarpeelliseksi, ja halutaan satsata savuttomuuteen. Nikotiinituotteiden käyttö on uskallettava ottaa puheeksi terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastapaamissa, Toljamo jatkaa.

Katso myös

Hyvinvointialueille ei uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025

Yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, …