Koulutuksien järjestäjille suosituksia opetuksiin

Koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille annettuja suosituksia on päivitetty. Tärkeintä on huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suosituksien tarkoitus on vähentää koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat suositukset toimivat tukena, kun haetaan tapoja järjestää koulutusta ja varhaiskasvatusta turvallisesti ja sujuvasti. Vaikka koronavirustilanne on pysynyt Suomessa kesän aikana rauhallisena, suositusten noudattamainen on tärkeää erityisesti alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina esiintynyt. Suositukset eivät velvoita, joten niitä ei tarvitse noudattaa.

Suosituksissa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä tehostettua siivousta. Tilat on hyvä järjestää tavallista väljemmin ja välttää tai vähentää tarpeettomia fyysisisiä lähikontakteja. Varhaiskasvatus tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan siten, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä. Myös henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koulupäivän ajan. Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Lukion ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön lähiopetuksessa olisi hyvä noudattaa 1–2 metrin turvavälejä.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut voivat päättää joustavasti opetuksen tarkoituksenmukaisista ja turvallisista toteuttamistavoista ja järjestelyistä. Mikäli opetusta järjestetään suurelle osallistujajoukolle, on suositeltavaa hyödyntää etäyhteyksiä.

Toimintaa rytmittämällä ja porrastamalla pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Myös henkilökunnan kokoontumisia tulisi välttää ja esimerkiksi opettajien kokoukset järjestetää ensisijaisesti etäyhteyksillä. Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestetäväksi. Ruokailu järjestettäisiin oman luokan tai ryhmän kanssa.

Koulun tai varhaiskasvatuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta. Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, opinto-ohjaukseen sekä opintososiaalisiin etuisuuksiin poikkeusjärjestelyjen aikana.

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset ovat voimassa 31.7.2021 asti.

Katso myös

juoko kissa

Juoko kissasi tarpeeksi vettä

Nesteytys on tärkeää, myös kissoille. Kissa on alun perin aavikkoeläin, joka sai tarvitsemansa nesteen ruoasta. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x