Koulun aloittaneilla oli tasaiset taidot

Viime vuonna koulunkäyntinsä aloittaneiden matematiikan ja äidinkielen taidot ovat samaa tasoa eri puolilla Suomea. Osaaminen oli tasaista eri puolilla Suomea yksilötason eroista huolimatta, arvioi Karvi.

Arviointiin osallistui kansallisessa otoksessa 7770 oppilasta (12,9 % ikäluokasta) kattavasti eri puolilta Suomea. Oppilaat tekivät ääniohjeistetut tehtävät tableteilla tai tietokoneilla. Kaikki oppilaat tekivät tehtävät koulunsa opetuskielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Arvion suorittaja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on itsenäinen viranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä.

Keskimääräinen osaaminen samalla tasolla koko maassa

Oppilaiden osaamisessa koulun aloitusvaiheessa on yksilöllistä vaihtelua. Oppilaista 29 % osasi lukea sujuvasti kokonaisia virkkeitä ja 32 % pystyi lukemaan sanoja. Noin 40 % ei osannut lukea.

Oppilaiden osaaminen oli hieman parempaa kaupunkimaisissa kunnissa kuin taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa.

Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osaaminen oli keskimäärin yhtä hyvää. Sen sijaan suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien keskimääräiset tulokset olivat selvästi heikompia kuin muiden.

Tyttöjen ja poikien väliset erot olivat pieniä. Tytöt osasivat äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyvät tehtävät keskimäärin paremmin kuin pojat. Silti enemmistö äidinkielen huippuosaajista oli poikia. Pojat osasivat matematiikkaan liittyvät tehtävät keskimäärin paremmin kuin tytöt, ja kaikki matematiikan huippuosaajat olivat poikia. Poikia oli kuitenkin enemmistö myös heikoimmin matematiikkaa ja äidinkieltä osanneista oppilaista.

Oppilaat aloittavat peruskoulupolkunsa tasa-arvoisessa asemassa

Tulokset kertovat siitä, että oppilaat aloittavat peruskoulupolkunsa varsin tasa-arvoisessa asemassa ympäri Suomen, koulun opetuskielestä riippumatta.

Alkumittauksen perusteella voidaan sanoa, että oppilaat aloittavat peruskoulunsa hyvin vaihtelevin taidoin erilaisissa luokka-, koulu- ja oppimisympäristöissä. Osaamiserot eivät ole selvästi alueiden, kuntaryhmien, erikielisten koulujen tai sukupuolten välisiä. Erittäin taitavia ja heikosti osaavia tyttöjä ja poikia on eri puolilla Suomea niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseuduillakin sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa.

Opettajan ammattitaitoon kuuluu oleellisena osana opetuksen eriyttäminen, johon myös uudet opetussuunnitelman perusteet ohjaavat. Kun opettaja huomioi oppilaiden erilaiset lähtökohdat, jokainen oppilas pääsee oppimaan lisää ja etenemään mielekkäästi koulutiellään.

Katso myös

Hyvinvointialueille ei uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025

Yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x