55 000 henkilöä kuoli – koronan aiheuttamana 558

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 eniten kuolemia aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet. Näihin tauteihin menehtyi kolme neljäsosaa kuolleista eli yli 42 000 henkilöä. Itsemurhiin, tapaturmiin ja alkoholiperäisiin kuolemansyihin kuoli yhteensä lähes 4 700 suomalaista.

Vuonna 2020 Suomessa kuoli 55 500 henkeä, mikä on noin 1 500 enemmän kuin edellisvuonna. Väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettu kokonaiskuolleisuus ei kuitenkaan kasvanut vuonna 2020 edellisvuodesta, vaan pysyi lähes ennallaan sekä miehillä että naisilla.

Suomalaisista kuolemista aiheutui verenkiertoelinten sairauksista joka kolmas ja kasvaimista joka neljäs. Kuolemaan johtavista syövistä yleisimmät olivat keuhkosyöpä ja haimasyöpä, miehillä myös eturauhasen syöpä ja naisilla rintasyöpä. Muistisairauksiin eli dementiaan ja Alzheimerin tautiin kuoli 10 700 henkilöä, mikä on noin viidesosa kaikista kuolleista.

Kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin ja kasvaimiin pieneni edellisvuodesta

Taudeista verenkiertoelinten sairauksiin ja kasvaimiin menehtyi lähes 400 henkeä enemmän ja muistisairauksiin yli 500 henkeä enemmän vuonna 2020 kuin vuonna 2019. Sen sijaan hengityselintensairauksiin kuoli yli 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Covid-19-virusinfektioon kuolleita ei luokitella tautiluokituksessa hengityselintauteihin vaan pääryhmään, jossa on diagnoosikoodeja erityistapauksille.

Tauteihin kuolleiden määrän kasvu selittyy osin väestön ikärakenteen vanhenemisella. Väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus pieneni verenkiertoelinten sairauksiin ja kasvaimiin molempiin yli 1 prosenttia edellisvuodesta. Lisäksi kuolleisuus hengityselinten tauteihin pieneni peräti 14 prosenttia. Influenssaan kuolleita oli vain 58 henkeä. Sen sijaan kuolleisuus muistisairauksiin kasvoi edellisvuodesta noin 2 prosenttia.

Alkoholiperäisiin syihin kuoli noin 1700 henkilöä

Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuoden 2020 aikana noin 1 700 henkeä, 1 300 miestä ja 400 naista. Kuolleiden määrässä ei tapahtunut muutoksia edellisvuodesta. Alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemansyistä oli 3 prosenttia, miehillä 5 prosenttia ja naisilla 1 prosentti.

Vuonna 2020 alkoholiperäisiin syihin kuolleiden keski-ikä oli miehillä 62 vuotta ja naisilla 63 vuotta. Alkoholiperäisiin syihin kuolleet miehet olivat edellisvuotta hieman nuorempia. Alle 65-vuotiaiden osuus alkoholisyihin kuolleista kasvoi miehillä 57 prosentista 63 prosenttiin.

Itsemurhien määrä väheni

Vuoden 2020 aikana 717 henkilöä teki itsemurhan. Tämä on 29 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Miesten tekemien itsemurhien määrä väheni edellisvuoden 567:stä 529:ään. Naisten tekemien itsemurhien määrä pysyi sen sijaan lähes ennallaan. Itsemurhan tehneistä suurin osa, kolme neljäsosaa, oli edelleen miehiä. Itsemurhan tehneiden keski-ikä oli vuonna 2020 naisilla 44 vuotta ja miehillä 46 vuotta.

Tapaturmakuolemia on enemmän kuin koronan aiheuttamia

Vuonna 2020 Suomessa menehtyi tapaturmaisesti yhteensä 2 200 henkilöä. Tapaturmaisesti kuolleista kaksi kolmasosaa oli miehiä. Tapaturmat aiheuttivat 4 prosenttia kaikista kuolemista. Miehistä kuoli tapaturmaisesti 5 prosenttia, naisista 3 prosenttia.

Miesten ja naisten tapaturmakuolleiden määrät kehittyivät kuitenkin edellisvuoteen verrattuna eri suuntiin. Miehillä tapaturmiin menehtyneiden määrä kasvoi hieman, 1 412:sta 1 457:ään, kun taas naisilla tapaturmiin kuoli aiempaa vähemmän (2019: 833, 2020: 756). Naisilla erityisesti yli 80-vuotiaiden kaatumisturmat vähentyivät vuoteen 2019 verrattuna. Miehillä kuolemaan johtaneet kaatumistapaturmat ja tapaturmaiset myrkytykset lisääntyivät jonkin verran edellisvuodesta.

Koronavirustautiin kuolleiden keski-ikä 84 vuotta

Covid-19-virusinfektioon eli koronavirustautiin kuolleet olivat enimmäkseen ikääntyneitä. Keski-ikä (mediaani) oli 84 vuotta. Lähes 90 prosenttia oli täyttänyt 70 vuotta ja 25 prosenttia oli täyttänyt 90 vuotta. Alle 65-vuotiaita tautiin kuoli 42 henkilöä, mikä on alle kahdeksan prosenttia kaikista koronavirustautiin kuolleista. Koronavirustautiin kuolleissa ei ollut alle 20-vuotiaita, nuorin menehtynyt henkilö kuului ikäryhmään 20–24-vuotiaat ja vanhin oli yli 100-vuotias.

Koronavirustautiin kuolleiden miesten keski-ikä oli 80 vuotta ja naisten 87 vuotta. Vanhimmissa ikäryhmissä naisten osuus oli suurempi. Näissä ikäryhmissä on naisia miehiä enemmän, koska naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet.

Kuolleet peruskuolemansyyn mukaan 2020

Peruskuolemansyy (54-luokkainen aikasarjaluokitus) Yhteensä 0–14 15–64 65-
00-54 KUOLLEITA YHTEENSÄ (A00-Y89) 55 498 145 7 604 47 749
00-41 TAUDIT JA TAPATURMAINEN ALKOHOLIMYRKYTYS (A00-R99, U07, X45) 52 286 124 6 212 45 950
00 Covid-19–virusinfektio (U071, U072) 558 0 42 516
01-03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65) 203 1 40 162
01 Tuberkuloosi (A15-A19, B90, J65) 21 1 3 17
02 Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24) 2 0 1 1
03 Muut tartunta- ja loistaudit (A00-A09, A20-B19, B25-B89, B91-B99) 180 0 36 144
04-22 Kasvaimet (C00-D48) 13 411 18 2 246 11 147
04-21 Syövät (C00-C97) 12 998 17 2 214 10 767
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C00-C14) 225 0 63 162
05 Ruokatorven syöpä (C15) 356 0 87 269
06 Mahasyöpä (C16) 412 0 91 321
07 Koolonin syöpä (C18, C19) 897 0 144 753
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C20-C21) 378 0 79 299
09 Primaarinen maksasyöpä (C22) 563 1 97 465
10 Haimasyöpä (C25) 1 312 0 196 1 116
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C32-C34) 2 322 0 388 1 934
12 Ihon melanooma (C43) 228 0 50 178
13 Rintasyöpä (C50) 951 0 238 713
14 Kohdunkaulan syöpä (C53) 47 0 22 25
15 Kohtusyöpä (C54-C55) 215 0 21 194
16 Munasarjasyöpä (C56) 277 0 51 226
17 Eturauhasen syöpä (C61) 920 0 45 875
18 Munuaissyöpä (C64) 353 2 61 290
19 Virtsarakkosyöpä (C67) 310 0 30 280
20 Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C81-C96) 1 184 1 139 1 044
21 Muut syövät 2 048 13 412 1 623
22 Muut kasvaimet (D00-D48) 413 1 32 380
23-24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) 887 9 214 664
23 Diabetes (E10-E14) 667 1 153 513
24 Muut umpieritys- ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E09, E15-E90) 220 8 61 151
25 Dementia, Alzheimerin tauti (F01, F03, G30, R54) 10 673 0 52 10 621
26 Muut hermoston ja aistimien taudit pl. alkoholiperäiset 2 076 9 241 1 826
27-30 Verenkiertoelinten sairaudet pl. alkoholiperäiset (I00-I425, I427-I99) 18 496 5 1 646 16 845
27 Iskeemiset sydäntaudit (I20-I25) 8 600 0 725 7875
28 Muut, paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit (I30-I425, I427-I52) 1 638 2 289 1 347
29 Aivoverisuonien sairaudet (I60-I69) 4 026 2 298 3 726
30 Muut verenkiertoelinten taudit (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 4 232 1 334 3 897
31-35 Hengityselinten sairaudet (J00-J64, J66-J99) 1 749 4 139 1 606
31 Influenssa (J09-J11) 58 0 11 47
32 Keuhkokuume (J12-J18, J849) 90 4 8 78
33 Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma (J40-J44, J47) 1 204 0 94 1 110
34 Astma (J45-J46) 67 0 7 60
35 Muut hengityselinten sairaudet (J00-J06, J20-J39, J60-J64, J66-J848, J85-J99) 330 0 19 311
36 Ruuansulatuselinten sairaudet poislukien alkoholiperäiset 1 359 1 193 1 165
37 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99) 186 0 16 170
38 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) 171 31 90 50
39 Muut sairaudet pl. alkoholiperäiset 605 45 141 419
40 Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt (R96-R99) 196 1 89 106
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 716 0 1 063 653
42-53 TAPATURMAT JA VÄKIVALTA pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01-X44, X46-Y89) 3 084 20 1 373 1 691
42-49 Tapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01-X44, X46-X59, Y10-Y15, Y85-Y86) 2 213 11 700 1 502
42 Maaliikennetapaturmat 195 2 122 71
43 Muut maakuljetustapaturmat 29 2 15 12
44 Vesikuljetustapaturmat (V90-V94) 23 1 14 8
45 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 1 0 1 0
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W00-W19) 1 151 0 103 1 048
47 Hukkumistapaturmat (W65-W74) 128 4 52 72
48 Myrkytystapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (X40-X44, X46-X49, Y10-Y15) 310 0 274 36
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset 376 2 119 255
50 Itsemurhat (X60-X84, Y87.0) 717 4 560 153
51 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y09, Y87.1) 75 3 61 11
52 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y16-Y34, Y87.2) 74 2 51 21
53 Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset (Y35-Y84, Y88-Y89) 5 0 1 4
54 EI KUOLINTODISTUSTA 128 1 19 108

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].

Katso myös

Seitsemän päivän hoitotakuu ei ole realistinen

Hallituksen valmistelema esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun kiristämisestä nykyisestä 90 päivästä seitsemään päivään ei ole nykymuodossaan realistinen, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
2 Kommenttia
Vanhimmat
Uusimmat Eniten ääniä saaneet
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
Mikä on totuus?
Mikä on totuus?
1 month ago

Korona on omituinen show. 84 vuotiaat kuolisi muutenkin. Todella omituista riehumista lähes vaarattoman viruksen vuoksi. Miksi?

Tilastointivirhe
Tilastointivirhe
1 month ago

Koronaan ei kuole kukaan. Koronavirus heikentää ennestään sairasta ihmistä, joka kuolee heikon tilansa vuoksi.

2
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x
()
x