Medical team standing in the hospital corridor

Vanhuspalvelulakiin tuli henkilöstömitoitus

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Laki tulee voimaan 1.10.2020.

Henkilöstömitoituksessa otetaan huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta huomioon mitoituksessa. Tukipalveluihin on varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

Seuranta- ja arviointijärjestelmällä kerätään vertailukelpoista tietoa

Vanhuspalvelulakiin on lisätty myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. RAI-arviointivälineistö (Resident Assessment Instrument) yhtenäistää palvelutarpeiden arviointia ja tukee palvelujen laadun kehittämistä.

Kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos iäkäs henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä RAI-arviointivälineistö ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön.

Henkilöstömitoituksessa on siirtymäaika

Henkilöstömitoitus nousee asteittain. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus 0,7 tulee täysimääräisesti voimaan. Tällöin kunnilla on myös velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää.

Mitoitus ei tarkoita 7 hoitajaa 10 vanhusta kohden kuin laskennallisesti

Uutisoinnista voi saada helposti väärän kuvan ja luulla, että seitsemän hoitajaa olisi jatkuvasti hoitamassa kymmentä vanhusta. Näin ei kuitenkaan ole. Henkilöstömitoitus on laskennallisesti siirtymäajan jälkeen vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Mitoitus lasketaan jakamalla välittömään hoitotyöhön osallistuneiden kaikkien hoitajien lukumäärä yksikön asiakkaiden lukumäärällä.

Alla yksinkertainen esimerkki 0,7 mitoituksesta. Mitoitus saadaan laskemalla yhteen päivä-, ilta-, yö- ja vapaavuorot, jonka jälkeen työntekijöiden määrä jaetaan yksikön asukkaiden määrällä.

Hoitoyksikön koko: 12 hoitajaa/20 asiakasta

Aamuvuorossa neljä hoitajaa
4/20=0,2
Iltavuorossa neljä hoitajaa
4/20 =0,2
Yövuorossa kaksi hoitajaa
2/20=0,1
Vapaavuoro neljällä hoitajalla
4/20=0,2
Henkilökuntaa yht.
0,2+0,2+0,1+0,2=0,7

Esimerkin mukaisessa yksikössä olisi päivisin 20:tä potilasta kohden neljä hoitajaa ja öisin 20:tä potilasta kohden olisi kaksi hoitajaa. Toisin sanoen kymmentä potilasta kohden olisi kaksi hoitajaa päivisin ja öisin yksi. Tätä tarkoittaa käytännössä lain mukainen 0,7 henkilöstömitoitus.

Katso myös

Masennuksesta annetaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa

Ihmisille tarjotaan yleisesti harhaanjohtavaa tietoa masennuksesta, kertoo Turun yliopiston ja Taideyliopiston tuore tutkimus. Tutkijoiden mukaan …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x