Uutisotsikot

Terveydenhuoltoalan henkilöille työvelvollisuus

Työvelvollisuuden avulla halutaan varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa. Asetus on voimassa 13.4.2020 saakka koko Suomessa. Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia 18-67 vuotiaita henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta.

Määräys annetaan terveydenhuollon ilmoittamiin tarpeisiin ja työvelvollista koskevan yksilöllisen harkinnan perusteella. Valmiuslaissa säädetään työmääräyksen antamista rajoitusta ja muista huomioon otettavista seikoista. Terveydenhuollon työvelvollisuuden piiriin kuuluva ja työmääräyksen saanut on velvollinen tekemään välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. TE-toimisto vastaa työvelvollisuuden toimeenpanosta ja mahdollisesti antaa työvelvollisuuden piiriin kuuluvalle työmääräyksen.

Työvelvollisuuden avulla voidaan turvata terveydenhuollon resursseja kaikissa välttämättömissä tehtävissä koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana, ei pelkästään koronapotilaiden hoitamisessa.

Valmiuslaissa säädetään työvelvollisen asemasta ja oikeuksista. Nämä säännökset koskevat työvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksen sisältöä, työmääräyksen antamisen rajoituksia ja työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi sovellettaviksi tulevat työvelvollisuussuhdetta, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työnantajan tietojenantovelvollisuutta sekä työvelvollisuusrekisteriä koskevat säännökset.

Katso myös

Moottorikelkkaan on otettava liikennevakuutus

Ennen kuin moottorikelkalla lähtee liikkeelle sen tulee olla rekisteröitynä liikennekäyttöön ja lakisääteisen liikennevakuutuksen on oltava …