Työtunnin kustannukset nousivat viime vuonna

Työvoimakustannukset nousivat kaikilla sektoreilla vuoden 2019 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kunta- ja yksityisellä sektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut. Valtiosektorilla kustannusten kasvu johtuu pääosin palkkojen ja palkkioiden kasvusta.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa. Työvoimakustannusindeksin palkkasummat perustuvat tulorekisteriin.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 0,3 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,5 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,2 prosenttia ja ansiotasoindeksi 3,2 prosenttia.

Kuntasektorilla kustannukset nousivat 2,3 prosenttia, myös ilman kertaluonteisia palkkaeriä. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,3 prosenttia ja ansiotasoindeksi 3,3 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,2 prosenttia. Ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia.

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla 1,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla 1,4 prosenttia. Rakentamisen toimialalla kustannus laski 0,4 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat kemianteollisuudessa 2,1 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 0,8 prosenttia. Metsäteollisuudessa nousua oli 2,2 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,3 prosenttia. Palvelualoilla kustannusten nousu oli suurin 4,6 prosenttia ja kuljetuksen alalla pienin.

Katso myös

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu vuoden 2025 alussa. Samallasuomalaisyrityksille tulee mahdollisuus hyödyntää sen EU-maan alv-vapautusta, johon ne …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x