Taksien määrä kasvanut uudistuksen myötä

Taksiliikenteessä käytettävien ajoneuvojen määrä on kasvanut neljänneksellä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen jälkeen. Taksiliikennekäytössä nyt noin 2 000 henkilöautoa enemmän kuin ennen uudistusta. Eniten autojen määrä on kasvanut Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa.

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen oli rekisteröity vuoden 2018 lopussa yli 12 200 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin takseja oli yhteensä noin 9 600. Kaikkiaan ajoneuvojen määrä on noussut noin 2 600 ajoneuvolla.

”Suurin osa takseista on henkilöautoja, joita on noin 2 000  enemmän kuin vuotta aiemmin. Nousua tilastoihin tulee myös noin 600 kuorma- tai pakettiautosta, joiden käytöstä taksiliikenteeseen ei kuitenkaan ole varmuutta. Vaikka lakiuudistus toi lisää vaihtoehtoja, niin käytännössä taksiliikennettä harjoitetaan yhä henkilöautoilla”, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Pieniä esteettömiä ajoneuvoja oli taksiliikennekäytössä vuoden lopussa 115 ja suuria esteettömiä 222. Lakiuudistusta ennen esteettömät ajoneuvot luokiteltiin invatakseiksi, joita oli liikenteessä vuodenvaihteessa 2 040 ja esteettömiksi takseiksi, joita oli 871. Kaikkiaan esteettömiksi luokiteltavia ajoneuvoja oli taksiliikenteessä vuodenvaihteessa yli 3 200.

”Tilastojen valossa taksiuudistus näyttää tuoneen kasvua alalle. Kasvu on painottunut tiettyihin maakuntiin, mutta merkittävää on huomata, ettei taksien määrä ole vähentynyt missään maakuntatasolla tarkasteltuna”, jatkaa Sillanpää.

Liikennepalvelulain uudistuksen myötä taksit eivät ole enää asemapaikkaan sidottuja. Taksialalle viime syksynä tehdyn kyselyn ennakkotietojen mukaan keskisuurissa kaupungeissa kolmannes taksinkuljettajista onkin laajentanut toimintaansa alueellisesti. Kaikkiaan toiminta-aluettaan on laajentanut noin viidennes sekä taksiyrittäjistä että taksinkuljettajista.

”Kyselyn mukaan uudistus näyttääkin tuoneen uusia mahdollisuuksia toiminnan laajentumiseen erityisesti maaseudun ja suurten kaupunkien raja-alueilla toimiville yrittäjille ja kuljettajille”, sanoo Sillanpää.

Taksiliikennelupia haetaan pari-kolmesataa kuussa

Taksiuudistuksen jälkeen uusia taksiliikennelupia on myönnetty yli 3 200. Heinä-joulukuussa uusia taksiliikennelupahakemuksia jätettiin kaikkiaan noin 5 000.

”Ensimmäisten viikkojen hakemusryntäys tietenkin toi oman piikkinsä hakemuksiin, mutta kiinnostus uusia taksiliikennelupia kohtaan on säilynyt tasaisena koko ajan. Syksyllä hakemuksia tuli keskimäärin 400-500 kuukaudessa ja vieläkin pari-kolmesataa”, kertoo johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Kaikkiaan taksiliikennelupia on voimassa yli 12 000, yhteensä noin 10 000 yrityksellä. Ennen uudistusta lupia oli noin 9 500 ja yhteensä noin 7 000 yrityksellä.

”Taksiuudistuksen jälkeen yrityksellä tarvitsee olla vain yksi lupa, joka kattaa kaikki yrityksen autot. Tilastojen perusteella vaikuttaisi siltä, että osalla yrityksistä näyttäisi olevan vanhoja, ylimääräisiä lupia vielä voimassa. Tulemmekin varmasti olemaan yrittäjiin yhteydessä tästä vielä erikseen, luvanhaltija voi myös toki itse pyytää ylimääräisten lupien perumista”, jatkaa Hautalahti.

Uusia kuljettajia pari tuhatta

Uusia taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin viime vuonna noin 3 000, joista lähes 2 000 lakiuudistuksen jälkeen. Vuotta aikaisemmin uusia lupia myönnettiin noin 1 500. Viime vuonna yli 2 000 taksinkuljettajaa uusi ajolupansa, näistä noin 1 500 lakimuutoksen jälkeen. Vuonna 2017 lupien uusijoita oli noin 1 200.

”Myös taksinkuljettajien ajolupien osalta kiinnostus näyttäisi jatkuvan tasaisena, sillä tammikuun aikana uusia lupia myönnettiin yli 350 ja vanhojakin lupia uusittiin lähes 200”, kertoo Hautalahti.

Katso myös

Mopot ja sähköiset liikkumisvälineet poliisin ja Traficomin kevätsyynissä

Poliisi valvoo ensi viikonloppuna 24.-26.5. koko maassa kaksipyöräisten ajoneuvojen rakennetta ja kuntoa, kuljettajien ajokuntoa, suojakypärän …