Suositus hoiva-avustajan työstä on uudistettu

Hoiva-avustajan koulutusta, osaamisvaatimuksia ja tehtävänkuvaa koskeva suositus on päivitetty. Hoiva-avustajan koulutus kiinnostaa opiskelijoita, ja sen kautta on saatu alalle uutta henkilöstöä. Monet myös jatkavat opintojaan lähihoitajaksi. Hoiva-avustajat työskentelevät iäkkäiden palveluissa.

Suositus on päivitetty, jotta hoiva-avustajien koulutusvaatimuksissa voidaan huomioida sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden uudistus, joka tulee käyttöön 1.8.2024. Lisäksi suosituksessa kuvataan muun muassa hoiva-avustajien työtehtäviä kotihoidossa sekä hoiva-avustajan roolia lääkehoidossa.

Koulutusvaatimuksia uudistettu

Hoiva-avustajan koulutus antaa perusosaamista hoidosta ja huolenpidosta sekä toimintakyvyn vahvistamisesta painottuen erityisesti iäkkäisiin asiakkaisiin. Se ei ole tutkinto vaan muodostuu kolmesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta, joiden suorittaminen on edellytys hoiva-avustajan tehtävissä vakinaisesti toimiville. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistumisen myötä myös hoiva-avustajien opintokokonaisuudet uudistuvat 1.8.2024 alkaen. Koulutus on yhteensä 60 opintopisteen laajuinen. Edellisten vaatimusten mukaan kouluttautuneiden hoiva-avustajien ei tarvitse kouluttautua uudelleen.

Tehtävät koti- ja lääkehoidossa

Pääsääntöisesti hoiva-avustajia on työskennellyt ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Uusi suositus kuvaa, millaisia tehtäviä hoiva-avustaja voi suorittaa myös kotihoidon kotikäynneillä. Hoiva-avustajien osaaminen voi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa ja ulkoilussa avustamisessa soveltua myös kotihoitoon. Jos kotikäynnillä tarvitaan samanaikaisesti kahta työntekijää, heistä toinen voi joissakin tapauksissa olla myös hoiva-avustaja. Suositus korostaa vahvan perehdytyksen ja ammattihenkilöiden antaman ohjauksen merkitystä, kun työtehtäviä jaetaan hoiva-avustajille.

Suosituksessa kuvataan myös, millaisin edellytyksin hoiva-avustaja voi osallistua lääkehoidon antamiseen. Hoiva-avustajat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen.

Hoiva-avustajat paikkaavat henkilöstömitoitusta

Hoiva-avustajan työtehtävät välittömässä asiakastyössä liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen, kuten peseytymiseen, pukeutumiseen, ruokailuun, liikkumiseen, ulkoiluun sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseen.

Hoiva-avustajien tekemä välitön asiakastyö lasketaan henkilöstömitoitukseen ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Hoiva-avustajan tehtävänkuva on luotu ratkaisemaan alan työvoimapulaa. Kun hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa hoidon ja huolenpidon tehtävissä, tutkinnon suorittaneet ammattihenkilöt voivat keskittyä ammattiosaamista vaativiin tehtäviin. Hoiva-avustajan koulutuksen on todettu olevan myös hyvä tulokoulutus alalle.

Hyvinvointialueet valvovat alueensa iäkkäiden sote-palveluita ja kukin palveluntuottaja vastaa palveluidensa asianmukaisuudesta, mukaan lukien hoiva-avustajien työn laadusta. Työnantaja vastaa aina myös siitä, että työntekijöillä riittävä osaaminen työtehtäviinsä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ensimmäisen hoiva-avustajan tehtäviä ja koulutusta koskevan suosituksen syksyllä 2020.

Katso myös

Hyvinvointialueille ei uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025

Yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x