Uutisotsikot

Painon nouseminen nostaa verenpainetta

Lihavuus ja liikakilot nostavat verenpainetta aikuisilla. Lihavuus saattaa nostaa myös nuorten verenpainetta, tuore tutkimus osoittaa. Verenpaine näyttää kohoavan tasaisesti painon noustessa, vaikka nuori ei olisi vielä ylipainoinen.

Tulokset osoittivat ensinnäkin ylipainoisten määrän kasvaneen vuosina 1998–2011. Vuonna 1998 ylipainoisia oli 13 prosenttia ja vuonna 2011 jo 21 prosenttia.

Keskimääräinen systolinen ja diastolinen verenpaine myös nousivat tasaisesti mitä korkeampi nuoren painoindeksi oli, aineisto osoitti. Yhteys havaittiin ylipainoisilla, mutta myös normaalipainoisilla osallistujilla. Samankaltaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta tutkimusten pienen koon vuoksi osa tuloksista on ollut epävarmoja.

Israelilaisten tutkimus vahvistaa näyttöä lihavuuden ja verenpaineen yhteydestä ja kannustaa hillitsemään nuorten ylipainoa. Suomessa kouluikäisistä lapsista noin neljännes on ylipainoisia. Ylipainoisten 12–18-vuotiaiden määrä on kolminkertaistunut neljässä vuosikymmenessä.

 

Katso myös

Teräsrakenne -palkinnon sai kulttuurikeskus Kiinassa

Strait Culture and Art Centre on valittu vuoden 2020 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi. Palkinnon saa arkkitehtonisesti …