Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. (Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.)

Ajoneuvo- ja liikennepalvelujen julkiset hankinnat muuttuvat vähäpäästöisiksi

Uusi säädettäväksi tuleva laki lisää vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

Laki tulee koskemaan kuntien ja valtion ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lainsäädäntö edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käyttöä.

– Julkisissa hankinnoissa on panostettava entistä enemmän vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja palveluihin. Hallituksen esittämä laki on osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jonka tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Esityksen myötä julkinen sektori toimii suunnannäyttäjänä liikenteen päästöjen vähentämisessä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on eritelty perustuen etäisyyksiin ja alueiden taloudellisiin valmiuksiin. Laki koskisi myös käyttöoikeussopimuksin tehtyjä ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja.

Vaatimukset jaoteltu eri ajoneuvoluokkiin

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu eri ajoneuvoluokkiin sekä kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030 välisiin aikoihin. Vaatimuksia sovelletaan lain voimaantulon jälkeisiin uusiin hankintoihin, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii liikennepalveluhankintoja.

1. Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, joita ovat pakettiautot eli N1-luokan ajoneuvot ja M2-luokan ajoneuvot. Ympäristöystävällisiksi määriteltyjen henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä.

Henkilö- ja pakettiautohankinnoista on oltava 38,5 prosenttia ympäristöystävällisiä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että henkilö- ja pakettiautoja sekä kuorma-autoja koskevat vähimmäisosuudet eriytettäisiin niin, että eri maakuntiin kuuluvilla kunnilla olisi eri vähimmäisosuudet. Tavoitteena on ottaa huomioon alueelliset erot kuten etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne.

2. Kuorma-autot
Ympäristöystävälliseksi kuorma-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety. Kuorma-autojen hankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia on oltava ympäristöystävällisiä. Henkilö- ja pakettiautojen tapaan kuntien hankintayksiköiden vähimmäistavoitteet porrastettaisiin.

3. Linja-autot
Ympäristöystävälliseksi linja-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine. Suomen tulee varmistaa, että uusista linja-autohankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia on ympäristöystävällisiä. Vaatimukset koskevat ainoastaan paikallisliikenteen busseja eli busseja, joissa on istumapaikkojen lisäksi seisomapaikkoja.

Lisäksi kummankin hankinta-ajanjakson aikana puolet hankittavista ympäristöystävällisistä ajoneuvoista tulee olla täyssähköbusseja eli ensimmäisellä jaksolla 20,5 prosenttia ja toisella jaksolla 29,5 prosenttia. Täyssähköbussien ala-tavoite on porrastettu alueelliset eroavaisuudet huomioiden.

Direktiivi ei koske kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovellettaisi esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Lisäksi pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.

Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2021. Direktiivin velvoitteet tulevat voimaan 2.8.2021.

Euroopan komissio: Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi (Clean Vehicles Directive)

Vähäpäästöisille paketti- ja kuorma-autoille valmistellaan hankintatukia

Katso myös

Sisäministeriö valmistelee itärajalle rajavartiolain mukaisia rajoitustoimia

Hallituspuolueiden kesken on sovittu, että sisäministeriö valmistelee rajavartiolain 16 §:n mukaisista rajoitustoimista esityksen valtioneuvoston istuntoon. …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
1 Kommentti
Vanhimmat
Uusimmat Eniten ääniä saaneet
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
Kohta Ex-yrittäjä
Kohta Ex-yrittäjä
2 years ago

Noh, tähämpä onkin sitten hyvä lopettaa omakin yritystoiminta, johan sitä tuli oltua kuljetusalalla liki 35v. Itseasiassa lopetankin jo tulevana vuodenvaihteena. Saa yhteiskunta 11 uutta työtöntä kontolleen. On tää hullu maa ja hullut päättäjät!

1
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x