Epävarmuus jatkuu taloudessa ja työmarkkinoilla

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työllisyysaste laskee vuoteen 2021 asti. Vuonna 2022 työllisyysaste on ennusteen mukaan 71,6 prosenttia. Vaikutukset työmarkkinoihin voivat jäädä osittain pitkäaikaisiksi.

Työllisten määrä laskee perusennusteessa yhteensä noin 76 000 hengellä kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. Työllisyys alkaa kasvaa hitaasti vuonna 2022, mutta työllisiä on edelleen noin 60 000 vähemmän.

Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2021 nousevan 8,2 prosenttiin ja laskevan 7,8 prosenttiin vuonna 2022. Työttömyysasteen nousua vaimentaa työvoiman ulkopuolella olevien määrän ja piilotyöttömyyden sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvu.

Työikäinen väestö vähenee

Työmarkkinaennuste tarkastelee myös työvoiman tarjonnan eli työllisten ja työttömien yhteismäärää. Suomen työikäisen eli 15–74-vuotiaan väestön määrän ennustetaan kääntyvän merkittävään laskuun vuonna 2021, mikä aiheuttaa pitkällä aikavälillä vaikeuksia suomalaisille työmarkkinoille.

Koronakriisi on vähentänyt työvoiman tarjontaa, laskenut 15–74-vuotiaan väestön työvoimaosuutta ja lisännyt piilotyöttömyyttä. Pitkittyvät lomautukset näkyvät piilotyöttömyytenä, mikä vähentää työvoiman tarjontaa. Työvoimaosuuden ennustetaan vuonna 2021 jäävän 66,1 prosenttiin. Vuonna 2022 työvoimaosuuden ennustetaan kohentuvan 66,4 prosenttiin.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa rajusti

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Taustalla vaikuttaa työttömyysjaksojen keston pidentyminen sekä koronakeväänä työttömäksi jääneiden siirtyminen osin pitkäaikaistyöttömyyteen ensi keväänä.

Työnvälitystilaston työttömien työnhakijoiden määrä, johon lasketaan myös kokoaikaisesti lomautetut, ennakoidaan laskevan maltillisesti tulevina vuosina. Lomautettujen määrän ennustetaan säilyvän korkeana ainakin kesään 2021 saakka.

Työttömien työnhakijoiden keskimääräiseksi lukumääräksi ennustetaan 342 000 vuonna 2020, mikä on 101 000 enemmän kuin vuonna 2019. Vuodelle 2021 ennuste on 317 000 ja 297 000 vuodelle 2022. Pitkäaikaistyöttömien lukumääräksi ennustetaan tälle vuodelle 75 000, mikä olisi 11 000 enemmän kuin edellisvuonna. Vuodelle 2021 ennustetaan 107 000 ja vuodelle 2022 jopa 113 000 pitkäaikaistyötöntä. Alle 25-vuotiaiden työttömien lukumääräksi vuodelle 2020 ennustetaan 44 000, mikä on noin 13 000 enemmän kuin edellisvuonna. Vuodelle 2021 ennuste on 38 000 ja 35 000 vuodelle 2022.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita.

Katso myös

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut

Positiivinen luottotietorekisteri ja yksityishenkilön sähköinen asiointipalvelu ovat avautuneet tänään 1.4.2024. Luotonantajat ovat ilmoittaneet luottojaan rekisteriin …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x