Uutisotsikot

Askelmäärä muuttaa kehon painoindeksin

Askelmäärän muutokset ovat yhteydessä kehon painoindeksin muutoksiin. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa selvitettiin neljän vuoden seurantajakson aikana askelmäärien vaikutusta.

Noin neljännes tutkittavista lisäsi askeleitaan yli 2000 askeleella, kun taas 19 % vähensi askeleitaan seurannan aikana. Osallistujat ryhmiteltiin askelten kokonaismäärän mukaan lisääjiin, vähentäjiin ja ylläpitäjiin. Ryhmien painoindeksin muutoksia verrattiin askelten muutoksiin ja askelmäärien vertailu suhteutettiin mittarin pitoaikaan.

Tutkimusjakson aikana sekä naisten että miesten painoindeksi kasvoi. Aerobiset askeleet säilyivät samalla tasolla lähes puolella tutkimusjoukosta ja neljänneksellä ne lisääntyivät yli 1000 askeleella tutkimusvuosien välillä.

Tutkittavat, joiden kokonaisaskelmäärä kasvoi yli 2000 askelta seurantajakson aikana säilyttivät painoindeksin samalla tasolla tutkimusvuosien välillä. Sen sijaan painoindeksi nousi selvästi niillä henkilöillä, joiden askelmäärä pysyi samalla tasolla tai väheni.

– Fyysisen aktiivisuuden trendi näyttää hyvältä. Kansainvälisissä tutkimuksissa fyysinen aktiivisuus yleisesti vähenee iän myötä, tässä se kasvoi, toteaa professori Mirja Hirvensalo. Vaikka askelmäärät näyttävät hyvältä, huomattavaa kuitenkin on se, että passiivisten, alle 5000 askelta päivässä ottavien, määrä ei muuttunut merkittävästi jakson aikana.

– Askeleet kertyvät päivän mittaan moneen otteeseen, mikäli siihen antaa mahdollisuuden. Askelten lisäämiseksi ei välttämättä tarvitse joka päivä lähteä erikseen kävelylenkille. Sen sijaan arjen valintoihin tulisi kiinnittää huomiota. Onko jokainen siirtymä pakko tehdä autolla, vai voisiko jonkin korvata kävellen tai voisiko hissin vaihtaa portaisiin, tutkijatohtori Kasper Salin muistuttaa.

Neljän vuoden seurantajakson aikana askelmittaridata ja tarvittavat taustamuuttujat saatiin yhteensä 1033 osallistujalta. Seurantajakson aikana tutkittavat olivat 34-49 –vuotiaita. Aikuisille suositeltava askelmäärä päivittäin on 10 000 askelta.

Katso myös

Suomi on kirurgian ”Villi Pohjola”

Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys on vuosien ajan ilmaissut huolensa esteettisen kirurgian ja esteettisten pistoshoitojen potilasturvallisuudesta  ja palveluiden …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x