Uutisotsikot

Viikkorahaa voi maksaa enintään 30€

Viikkoraha on hyvä tapa opettaa lapselle rahan arvon merkitystä. Perheen pienimmät kannattaa totuttaa rahaan ja sen käyttämiseen jo nuorina. Viikkorahan maksaminen on hyvä aloittaa viimeistään kouluiässä.

Tehdyn kyselyn mukaan yli tuhannesta vastaajasta 18 prosenttia sanoi, että viikkorahaa ei ole syytä maksaa ollenkaan. Sen sijaan rahaa tulisi heidän mielestään antaa lapsille tilanteen ja tarpeen mukaan. Perheen koko vaikuttaa ajattelutapaan. Suurissa perheissä viikkorahakäytännöstä ollaan valmiimpia luopumaan.

Enemmistö katsoo, että kymmenen vuotiaalle lapselle enintään kymmenen euroa riittää sopivaksi viikkorahaksi. Noin kolmannes piti viittä euroa riittävänä viikkorahana. Asuinpaikka ei vaikuttanut näkemyksiin. Perheen koko ja tulotaso näkyivät vastauksissa. Suurilla perheillä oli haluja maksaa vähemmän viikkorahaa kuin pienemmillä perheillä. Hyvin toimeen tulevat puolestaan olivat valmiita maksamaan viikkorahaa jopa 20 euroa. Yli 30 euron viikkorahaa ei antaisi yksikään.

Kyselyn toteutti viime syys-lokakuussa Kantar TNS ja kyselyyn vastasi 1026 15-74 -vuotiasta suomalaista.

Katso myös

Teräsrakenne -palkinnon sai Kiinassa sijaitseva kulttuurikeskus

Strait Culture and Art Centre on valittu vuoden 2020 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi. Palkinnon saa arkkitehtonisesti …