Muuntohuumeiden listalle lisää aineita

Kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi lisätään 32 uutta huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta eli ns. muuntohuumetta. Aineita on tarjolla nimenomaisesti päihdekäyttöön.

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö. Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman tuonnin, viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä terveysriskien vähentäminen.

Muuntohuumeiden käyttö on haitallista terveydelle ja ne vaikuttavat mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kuluttajamarkkinoilta kieltäminen ei estä aineiden käyttöä, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös valvonnan mahdollisuudet paranevat.

Koska muuntohuumeita markkinoidaan verkossa, niillä on maailmanlaajuiset markkinat. On tärkeää tunnistaa aineet varhain ja ottaa ne valvontaan, jolloin aivan pienin molekyylitason muutoksin ei ole mahdollista kiertää lainsäädäntöä.

Kaksi uutta synteettistä opioidia huumausaineksi

Huumausaineasetuksella (asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista) luokitellaan kansallisesti huumausaineeksi ensimmäistä kertaa brorfiini ja etatseeni. Ne ovat morfiinia ja fentanyyliä muistuttavia synteettisiä opioideja.

Näiden aineiden vakavin väärinkäytöstä aiheutuva haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva, jopa kuolemaan johtava hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta. Niitä myös myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tämä voi johtaa vakaviin, tahattomiinkin myrkytystilanteisiin.

Samassa yhteydessä kahdeksan aiemmin kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokiteltua muuntohuumetta luokitellaan varsinaisiksi huumausaineiksi YK:n huumausainetoimikunnan maaliskuussa 2020 tekemän luokittelun perusteella.

Vuoden 1971 yleissopimuksen luetteloihin lisätään yksi hallusinogeeni, neljä synteettistä kannabinoidia ja kolme synteettistä stimulanttia (DOC, AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-etyyliheksedroni ja α-PHP).

Aineista DOC on kansainvälisesti luokiteltujen LSD:n ja DOM:im kaltainen hallusinogeeni. AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA ja 4-F-MDMB-BINACA ovat synteettisiä kannabinoideja, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin. Ne ovat kasviperäistä kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa, koska niitä on sekä puhtaana jauheena että erilaisten yrttisekoitusten seassa. 4-CMC, N-etyyliheksedroni ja α-PHP ovat stimulantteja, joihin liittyy samanlaisia riskejä ja riippuvuuspotentiaalia kuin jo luokiteltuihin stimulantteihin kuten ekstaasiin, amfetamiiniin ja metamfetamiiniin.

Lisäksi huumausaineiksi ja kansainväliseen valvontaan otetaan kaksi aiemmin kansallisesti huumausaineeksi luokiteltua ainetta: flualpratsolaami ja etitsolaami. Ne ovat bentsodiatsepiinijohdannaisia.

Bentsodiatsepiinien keskushermostoa lamaava vaikutus voi uhata henkeä. Riski kasvaa erityisesti, kun bentsodiatsepiineja käytetään samanaikaisesti alkoholin tai psykoaktiivisten lääkkeiden kanssa. Aineilla ei ole lääkkeellisiä käyttötarkoituksia Suomessa.

Katso myös

Suositus hoiva-avustajan työstä on uudistettu

Hoiva-avustajan koulutusta, osaamisvaatimuksia ja tehtävänkuvaa koskeva suositus on päivitetty. Hoiva-avustajan koulutus kiinnostaa opiskelijoita, ja sen …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x