Lääkärit tarvitsevat potilasturvallisuuskoulutusta

Potilasturvallisuuskoulutusta kokee tarvitsevansa lisää joka neljäs lääkäri tai lääketieteen opiskelija. Yli puolet Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) kyselyyn vastanneista kertoo, että tarvitsee koulutusta jossain määrin.

Potilasvakuutuskeskus järjesti kyselyn Helsingin Lääkäripäivillä. Kyselyyn osallistui 569 vastaajaa, joista joka kolmas oli lääketieteen opiskelija. Noin 35 prosenttia vastaajista kertoo työskennelleensä lääkärinä vähintään 15 vuotta. Potilasturvallisuuskoulutusta kertoo opintojen aikana saaneensa noin 63 prosenttia. Nykyisessä työpaikassa koulutusta on satunnaisesti saanut 31 % ja säännöllisesti noin 12 %.

Vahinkojen läpikäynti on tutuin potilasturvallisuuskäytäntö

Kyselyn mukaan yleisimpiä potilasturvallisuuskäytäntöjä työpaikoilla ovat läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen ja sattuneiden vahinkojen läpikäynti, jotka olivat tuttuja noin 70 %:lle vastaajista. Tarkastuslistat mainitsi 40 % kyselyyn vastanneista. Haipro-ilmoituksen eli ilmoituksen vaaratapahtumasta tekee 46 % kyselyyn osallistunutta.

Potilasvahinkoepäilyistä keskustellaan potilaan kanssa

Vastaajista 77 % kertoo käyvänsä asian läpi potilaan kanssa, kun potilas epäilee hänen hoidossaan sattunutta potilasvahinkoa. Noin 70 % kehottaa potilasta ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Joka toinen kirjaa epäilyn potilasasiakirjoihin. Kolmannes kyselyyn vastanneista kehottaa potilasta tekemään potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

– On hyvä, että potilasvahinkoepäilyt käydään läpi hoitopaikassa, jolloin potilas ja hoitohenkilökunta voivat keskustella ja moni epäselväksi jäänyt asia voi selvitä. Potilaan ohjaaminen potilasasiamiehen luokse on järkevää, sanoo Elina Muukkonen Potilasvakuutuskeskuksesta.

Henkilövahingon korvaukset ovat lääkärikunnan tiedossa

Noin 80 % Lääkäripäivillä PVK:n potilasturvallisuuskyselyyn vastanneesta kertoo tietävänsä, että Potilasvakuutuskeskus korvaa potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Joka viidennen vastauksen mukaan seurauksena potilasvahingosta on ammatinharjoittamisoikeuden menetys, rajoitus tai huomautus. Noin 18 % vastaajista ei tiedä, mitä seurauksia potilasvahingosta tulee.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

Katso myös

Keskussairaalat säilyvät kaikilla hyvinvointialueilla

Sairaala- ja päivystysverkon muutoksia on tehty hallituksen toimesta perusterveydenhuollon yöpäivystyksiin ja tiettyjen sairaaloiden erikoissairaanhoitoon. Tavoitteena …