Lihavuudella yhteys poissaoloihin ja työkyvyttömyyteen

Ylipaino on vahvasti yhteydessä työkyvyttömyyteen sekä tuki-ja liikuntaelimien sairaussyistä johtuviin poissaoloihin. Painonnousu naisilla ja lihavilla miehillä on yhteydessä tuki-ja liikuntaelinsairaussyistä johtuviin sairauspoissaoloihin sekä heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn.

Mielenterveyshäiriöiden ohella väitöksessä tarkasteltiin sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä yleisesti että tuki-ja liikuntaelinsairauksiin liittyen.

– Tutkimusaineiston vahvuutena on sen laajuus ja pitkä aikajänne. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, ja aineisto sisältää monipuolisesti eri ammattiryhmien edustajia. On hienoa, että Suomessa on kansallisia rekistereitä, joita voi tutkimuksessa hyödyntää, henkilötietojen suojaa ehdottomasti kunnioittaen, LL Anna Svärd sanoo.

Tutkitussa väestöryhmässä ylipaino ja painonousu olivat yleisiä. Suomessa mielenterveyshäiriöt ja lihavuuteen usein liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat merkittävän osan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kaksisuuntaisen yhteyden painon ja mielenterveyden välillä, mutta yhteyden suuntaa ja sen merkitystä työssäkäyvillä ei tunneta riittävästi.

– Vaikka ylipainon ja myöhemmin ilmaantuvien mielenterveydenhäiriöiden välinen yhteys osoittautui heikoksi, ovat terveysongelmat kuitenkin usein yhteydessä toisiinsa. Tämä korostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä terveydenhuollossa. On tärkeää, että perus- ja työterveyshuollolla olisi riittävät resurssit, jotta painonnousuun ja mielenterveysongelmiin voitaisiin kiinnittää huomiota jo niiden varhaisessa vaiheessa, Svärd toteaa.

Tutkimus on osa vuosina 2000-2002 käynnistettyä, Helsingin kaupungin työntekijöihin kohdistuvaa Helsinki Health Study (HHS) -kohorttitutkimusta. Osallistujat olivat tutkimuksen alkaessa 40-, 45-, 50-, 55- tai 60-vuotiaita.

Katso myös

Kevytkin liikkuminen parantaa aineenvaihduntaa

Liikkuminen on yhteydessä parempaan kykyyn käyttää rasvoja ja hiilihydraatteja energiantuottoon vähän liikkuvilla, ylipainoisilla aikuisilla, joilla …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x