Lääkäreille palautetta opioidien määräämisestä

Kela lähettää toukokuun lopussa palautekirjeen niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka ovat vuoden 2018 aikana määränneet vahvoihin opioideihin kuuluvia oksikodonia tai fentanyyliä muille kuin syöpää sairastaville potilaille, jotka ovat ostaneet kyseisiä lääkkeitä vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Palautteen tarkoitus on saada lääkärit ja hammaslääkärit määräämään vahvoja opioideja vain harkitusti, muistuttaa niiden pitkäaikaisen käytön ongelmista ja edistää rationaalisen lääkehoidon toteutumista.

Opioidit aiheuttavat voimakasta riippuvuutta

Opioidien valintaan palautteen aiheeksi vaikutti muun muassa Yhdysvaltojen opioidikriisi. Siellä lääkärit ovat määränneet potilaille kipulääkkeiksi vahvoja opioideja, mikä on johtanut vakavaan huumeongelmaan.

– Myös Suomessa sairausvakuutuksesta korvattavaa oksikodonia ostaneiden määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi, sanoo tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen Kelasta.

Palautteen saavat lääkärit on poimittu sairausvakuutustietojen perusteella. Osa saa palautteen touko–kesäkuun vaihteessa, loput ensi syksynä. Kela on lähettänyt lääkäreille palautetta lääkemääräyksistä jo vuodesta 1997.

– Viime vuosina palautetta on lähetetty kohdennettuna sellaisesta lääkkeiden määräämisestä, johon voi liittyä selkeitä haittoja, Saastamoinen sanoo.

Vuonna 2017 palaute kohdistettiin niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka olivat määränneet parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmävalmistetta suuren määrän (vähintään 100 tablettia) potilaalle, joka ei ollut käyttänyt kyseistä lääkettä vähintään kolmeen vuoteen. Viime vuonna palautetta lähetettiin niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka olivat määränneet amitriptyliiniä, nortriptyliiniä tai pregabaliinia yhdellekin vähintään 75-vuotiaalle.

Tiedot verkossa terveydenhuoltoalan ammattilaisille

Tiedot kaikista lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tekemistä, sairausvakuutuksesta korvatuista lääkemääräyksistä löytyvät Kelan verkkopalvelusta www.kela.fi/reseptit. Palvelu on suunnattu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, ja siihen kirjaudutaan varmennekortilla tai verkkopankkitunnuksilla.

Palvelussa lääkärit voivat myös verrata omia lääkemääräystietojaan keskimääräisiin tietoihin sairaanhoitopiireittäin tai erikoistumisen perusteella.

Katso myös

Onko koirasi ilmoitettu rekisteriin?

Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat olleet pakollisia tammikuusta 2023 alkaen. Jos koiran haltija ei ole …

Tilaa vastaukset kommenttiisi
Lähetä muistutus
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
Näytä kaikki kommentit
0
Mitä mieltä olet? Kirjoita kommentti !x